Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

21 november 2017
ZEIST – Twee voormalige bestuursleden van Raadslid.Nu zijn door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid. Peter Otten en Frank Rozenberg hebben deze titel afgelopen zaterdag gekregen als waardering voor hun jarenlange inzet voor raadsleden en... Lees verder
20 november 2017
DEN HAAG – Ondermijning ligt nog altijd op de loer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Ollongren sprak haar zorgen hierover uit tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken. Zij gaf hier tevens aan dat zij aan de slag gaat om... Lees verder
Integriteit
20 november 2017
DEN HAAG – Een meerderheid van de gemeenteraden maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid om een vicevoorzitter te benoemen, die niet de raadsnestor ofwel het langstzittende raadslid is. De vicevoorzitter vervangt de burgemeester indien nodig als... Lees verder
16 november 2017
DEN HAAG – Er komt een actieplan voor de versterking van de lokale democratie. Deze moet in de zomer van 2018 klaar zijn. Ook komen er gesprekken over de vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten. Dat maakte minister Kajsa Ollongren van... Lees verder
15 november 2017
DEN HAAG – De wijze waarop het ministerie van Binnenlandse Zaken raadsleden ondersteunt moet anders en beter. Daarover bestaat breed draagvlak in de Tweede Kamer. Ook willen Kamerleden concrete acties van de minister zien om de invloed van... Lees verder
15 november 2017
DEN HAAG – Wil je als raadslid of kandidaat-raadslid na de raadsverkiezingen een goede start maken, dan mag je de extra bijeenkomsten in november, december en januari niet missen! De eerstvolgende bijeenkomsten onder het motto "Klaar voor 4 jaar!"... Lees verder
14 november 2017
ZEIST – Raadslid Piet Reitsma uit Tytsjerksteradiel is benoemd tot algemeen bestuurslid van Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De officiële benoeming vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van Raadslid.Nu, Nederlandse... Lees verder
14 november 2017
DEN HAAG – Of men in een grote of kleine gemeente in de raad zit: overal vinden raadsleden dat de vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten omhoog moeten. 71 procent van de raadsleden vindt dat de verschillen tussen vergoedingen kleiner mogen... Lees verder
13 november 2017
DEN HAAG - De vergoeding die raadsleden ontvangen voor het raadswerk blijft in 2018 (voorlopig) ongewijzigd. Dit blijkt uit de circulaire die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gepubliceerd. In deze circulaire geeft het ministerie aan wat... Lees verder
09 november 2017
DEN HAAG – De gemeenteraadsverkiezingen en een landelijk referendum zijn twee verschillende zaken. Daarover mag geen twijfel bestaan. “De kiezer moet zijn keuze namelijk op de juiste gronden kunnen maken”, aldus voorzitter van Raadslid.Nu Mark den... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen