Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
De gemeenteraad als werkgever
Raadswerk is Maatwerk
Raadsleden in 140 karakters
Raadsacademie Raadslid.Nu

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

07 december 2016
DEN HAAG - De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met 4,9 procent. Dat is het gevolg van een nieuwe indexering. Dit blijkt uit de circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten. Lees verder
06 december 2016
DEN HAAG – Raadsleden mogen niet meer plaatsnemen in lokale rekenkamers, maar mogen voortaan alleen via een adviserende rol betrokken zijn bij lokale rekenkamers. Lees verder
01 december 2016
DEN HAAG – Gemeenten kunnen experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten daarvoor de ruimte geven zonder daarvoor de wet te wijzigen. Veel experimenten kunnen al binnen de huidige... Lees verder
01 december 2016
DEN HAAG – Om meer jongeren bij de politiek te betrekken, moet het kabinet een actieplan maken. Een motie met deze strekking is woensdagavond door de Tweede Kamer ingediend tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse... Lees verder
30 november 2016
DEN HAAG – Van de raadsleden in Nederland is 24 procent het afgelopen jaar slachtoffer geworden van agressie en geweld. In 2014 was dit nog twintig procent. Een toename van agressie en geweld tegen raadsleden van vier procent in vergelijking met... Lees verder
30 november 2016
DEN HAAG – Ruim vijfhonderd verordeningen, die een jaar geleden zijn vastgesteld, zijn niet rechtsgeldig bekend gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht. Belastingheffing of het innen van leges op... Lees verder
24 november 2016
DEN HAAG -  Raadsleden zijn steeds meer op zoek hoe ze meer grip kunnen krijgen en invloed kunnen uitoefenen op regionale samenwerking. Zo ook de raadsleden die de regionale samenwerking Hart van Brabant vormen. Zij zijn samen met NotuBiz bezig... Lees verder
24 november 2016
DEN HAAG - Raadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel die tevens aan de nodige veranderingen onderhevig is. Denk hierbij onder meer aan de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van de... Lees verder
24 november 2016
DEN HAAG - Raadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat zoals in het sociaal domein, rond immigratie, in het fysieke domein of op andere vlakken met een grote impact in de... Lees verder
23 november 2016
DEN HAAG – Het Groningse raadslid Wieke Paulusma (D66) wordt lid van het bestuur van de VNG. Zij is de enige kandidaat voor de vacante plek in het bestuur. Caspar Rutten (CDA, Breda), Teunis Reedijk (CDA, Utrechtse Heuvelrug) en Tessa van Wijnen (... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen