Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
Raadswerk is Maatwerk
Raadsleden in 140 karakters
Raadsacademie Raadslid.Nu
Nationaal Raadsledenonderzoek 2017

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

20 april 2017
DEN HAAG – Om een goed beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s bij kandidaten voor voor de gemeenteraad en als wethouderskandidaat,  kan het nuttig zijn een antecedentenonderzoek te doen. Lees verder
Integriteit
20 april 2017
ZAANSTAD – De gemeente Zaanstad kan voortaan aangifte doen in plaats van een raadslid als deze slachtoffer is geworden van agressie of geweld. Deze optie wordt geboden zodat een hitteschild rondom een raadslid kan worden gevormd. Dit staat in de... Lees verder
19 april 2017
DEN HAAG – De gemeenteraad van Noordoostpolder gaat de raadsvergaderingen anders indelen. Voortaan worden op één avond het vragenhalfuur, drie commissievergaderingen en de raadsvergadering gecombineerd. Zo hoopt de gemeente de besluitvorming te... Lees verder
18 april 2017
DEN HAAG – Gemeenten die het lokaal bestuur willen vernieuwen met een burgerraad of raadsconventies krijgen hiervoor de ruimte. Dit blijkt uit een brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Uit deze brief blijkt ook dat sommige initiatieven... Lees verder
13 april 2017
DEN HAAG – De gemeenteraad in Amsterdam, Heerhugowaard en Zeist draaien proef met een raadsrapporteur voor de controle op de begroting en verantwoording. Zij doen dit naar het voorbeeld van de Tweede Kamer die werkt met de zogeheten methode-... Lees verder
12 april 2017
DEN HAAG – Het is cruciaal om voldoende inzicht te hebben in mogelijk integriteitsrisico’s bij kandidaat-raadsleden Politieke partijen doen er verstandig om niet alleen te vertrouwen op het cv en algemene informatie van een kandidaat-raadslid maar... Lees verder
Integriteit
10 april 2017
DEN HAAG – De Raad van State is kritisch op de houding van de gemeenteraad. De politieke partijen zouden niet genoeg gericht zijn op gedegen samenwerking, maar vooral bezig zijn met eigen gewin. Dat concludeert de Raad van State in zijn Jaarverslag... Lees verder
10 april 2017
DEN HAAG – Raadsleden kunnen het verschil maken in hun eigen dorp of stad. Bestaande raadsleden moeten uitdragen hoe mooi het ambt van raadslid is. Dit zegt Raadslid.Nu voorzitter Mark den Boer bij BNR Nieuwsradio naar aanleiding van een stuk in De... Lees verder
10 april 2017
DEN HAAG/BREUKELEN – De kennispartnerrelatie tussen Raadslid.Nu en Transitiepartners is verlengd. Lees verder
06 april 2017
DEN HAAG – Raadsleden en daarmee de gemeenteraad hebben het lastig om het college te controleren op het realiseren van de afgesproken doelen voor de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning. Om de gemeenteraad hierbij te helpen heeft de... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen