Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
De gemeenteraad als werkgever
Raadswerk is Maatwerk
Hard naar het college, zacht naar de samenleving
Magazine Raadslid.Nu

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

22 juni 2016
DEN HAAG – De raad moet, vanuit haar controlerende rol, bij burgerparticipatie de verantwoordelijke wethouders bevragen.  De vragen moeten gaan over of er op een actieve manier aandacht is besteed aan het verleiden van nieuwe groepen van mensen... Lees verder
22 juni 2016
DEN HAAG – De gemeenteraad let altijd op de centen. Een instrument dat daarbij kan helpen is de besparingscalculator. Deze geeft aan gemeenteraden aan hoe geld bespaard kan worden door papierloos te vergaderen. De calculator brengt in beeld hoe de... Lees verder
21 juni 2016
DEN HAAG - Raadslid zijn anno 2016 is een verantwoordelijke en eervolle, maar ook een veeleisende taak. Door de decentralisaties in het sociaal domein, de migratieproblematiek en de toegenomen burgerparticipatie is er nog meer werk op... Lees verder
20 juni 2016
DEN HAAG - Het schrappen van de rekenkamercommissie uit de gemeentewet voegt volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet noodzakelijkerwijs iets toe aan het functioneren of presteren van lokale rekenkamers. Deze oplossing uit het Actieplan... Lees verder
16 juni 2016
DEN HAAG – Voor het verstoren van een raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen in Geldermalsen heeft de rechtbank in Arnhem vier mannen bestraft. De rechter heeft met deze uitspraak onderstreept dat een verstoring van het lokale... Lees verder
16 juni 2016
DEN HAAG - Het stelsel van ruimtelijke regels wordt volledig herzien. In één wet - de Omgevingswet - worden alle regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water ondergebracht. Lees verder
15 juni 2016
DEN HAAG – Als een gemeenteraad betere vormen van een publiek debat wil zien, kan de gemeenteraad het beste een loting organiseren. Het bevorderen van burgerparticipatie heeft daarentegen weer minder invloed op de ontwikkeling van het publiek debat. Lees verder
14 juni 2016
DEN HAAG –Een goede griffier is en blijft betrokken bij het werk van de raad. De verantwoordelijkheid voor het zorgen voor deze betrokkenheid ligt bij de werkgeverscommissie. Deze betrokkenheid heeft tot gevolg dat de griffier goed blijft... Lees verder
09 juni 2016
DEN HAAG - De vergoeding voor raadsleden moet omhoog. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat zich hier hard voor maken, vertelde hij tijdens het VNG-jaarcongres in Haarlemmermeer. ‘We moeten erkennen dat raadsleden meer uren maken dan... Lees verder
09 juni 2016
DEN HAAG - Raadslid.Nu buigt zich de komende maanden over de rol en positie van de gemeenteraad in de lokale democratie van de toekomst. Aanleiding daarvoor zijn de rapporten van de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur van de Brabantse... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen