Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Bijeenkomsten Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

14 december 2017
DEN HAAG – Raadsleden zijn ontevreden over de mogelijkheden om regionale besluitvorming te beïnvloeden. Zij beschouwen het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. De ontevredenheid en zorg uit... Lees verder
12 december 2017
DEN HAAG – Het percentage vrouwen in de raad in de gemeenten waar wordt heringedeeld per 1 januari 2018 komt uit op 35,9 procent. De gemeenteraad in Leeuwarden telt het hoogste aantal vrouwen: met 16 vrouwen in een raad met 39 zetels, dat is goed... Lees verder
11 december 2017
DEN HAAG – De beëdiging van raadsleden vindt in de toekomst niet meer plaats in de week na de gemeenteraadsverkiezingen, maar pas na minstens dertien dagen. Doordat het kabinet de Kieswet wijzigt, loopt de termijn tussen verkiezingen en beëdiging... Lees verder
11 december 2017
DEN HAAG - Raadsleden zijn gedreven in hun werk en willen graag een bijdrage leveren aan de samenleving. Toch krijgen ze daar vaak weinig waardering voor, ondanks de hoge werkdruk en de geringe ondersteuning. Lees verder
08 december 2017
DEN HAAG – Wil je als raadslid of kandidaat-raadslid na de raadsverkiezingen een goede start maken, dan mag je de extra bijeenkomsten in november, december en januari niet missen! De eerstvolgende bijeenkomsten onder het motto "Klaar voor 4 jaar!"... Lees verder
07 december 2017
Ben jij altijd op de hoogte van de laatste politieke nieuwtjes? Of wil je hier juist alles over leren? En ben je ook nog student met veel ambitie? Kom dan stage lopen bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.Nu en vertegenwoordig zo'n... Lees verder
07 december 2017
DORDRECHT/DEN HAAG Om meer sturing te kunnen geven aan de uitvoering van de jeugdhulp bedachten raadsleden van gemeenten in de jeugdzorgregio Zuid-Holland Zuid een systeem van ’bouwstenen’ voor zienswijzen. Dit om zonder verlies van lokale... Lees verder
06 december 2017
DEN HAAG – Van raadsleden wordt verwacht dat ze de belangen van de inwoners behartigen op nieuwe onderwerpen in het sociaal domein, zoals jeugdzorg, participatie en ondersteuning. Veel van deze zaken organiseren gemeenten in samenwerking met elkaar... Lees verder
04 december 2017
DEN HAAG – Het aandeel vrouwen in de gemeenteraad komt niet boven de 30 procent. Veel gemeenteraden hebben zelfs een lager aandeel vrouwelijke raadsleden. Er zijn diverse mogelijkheden om het aandeel vrouwen te verhogen. De Nederlandse Vereniging... Lees verder
01 december 2017
DEN HAAG – De positie en de rol van raadsleden binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijft ongewijzigd. Het VNG-bestuur doet geen voorstellen aan de leden om meer raadsleden in het bestuur en commissies van de VNG mogelijk te maken. Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen