Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
De gemeenteraad als werkgever
Raadswerk is Maatwerk
Hard naar het college, zacht naar de samenleving
Magazine Raadslid.Nu

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

23 augustus 2016
DEN HAAG – Gemeenteraadsleden zijn te veel schaduwwethouder en te weinig volksvertegenwoordiger. Dit oordeel over raadsleden door Jacques Wallage in een opiniestuk in het Financieel Dagblad heeft veel reacties losgemaakt van raadsleden en griffiers. Lees verder
22 augustus 2016
DEN HAAG - Het aanzien van het raadswerk is afhankelijk van de kwaliteit van raadsleden, hun benaderbaarheid, het probleemoplossend vermogen van de raad, integriteit en politiek-bestuurlijke rust. Lees verder
15 augustus 2016
DEN HAAG - ‘’Benaderbaarheid van raadsleden is een heikel punt. Ik weet zeker dat alle raadsleden netjes terugbellen als een burger heeft gebeld. Maar onderling is de benaderbaarheid gering, de fracties van oppositie en coalitie wantrouwen elkaar... Lees verder
09 augustus 2016
DEN HAAG - De gemeenteraad die zelf een burgemeester kiest, inwoners die een burgemeester verkiezen, of de raad die beslist of er burgemeestersverkiezingen komen. Het zijn volgens het rapport ‘Begin bij het begin’ van de Raad voor het Openbaar... Lees verder
04 augustus 2016
DEN HAAG - Van de gemeenteraden ervaart 8,7 procent geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen bij intergemeentelijke samenwerking, terwijl de samenwerking ook niet bijdraagt aan het realiseren van lokale doelen. Lees verder
28 juli 2016
KRIMPENERWAARD - De gemeenteraad van Krimpenerwaard vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Een werkgroep uit de raad en de griffie hebben daarom een Masterclass opgezet waarmee jongeren kennis konden maken met de... Lees verder
25 juli 2016
DEN HAAG - Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, de bestuurlijke rol van de raad, de rol van de accountant of sociale media als instrument van de raad kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademi Lees verder
18 juli 2016
DEN HAAG – De zomerperiode is vaak een tijd voor ontspanning, rust en daarmee voor bijlezen zodat je als raadslid in het vervolg van 2016 je raadswerk weer effectief en gericht ter hand kunt nemen. Lees verder
14 juli 2016
DEN HAAG – Raadsleden die meer willen leren over de thema’s sociaal domein, burgerkracht en maatschappelijke initiatieven, de veranderende controlerende rol van de raad, en integriteit en belangenverstrengeling kunnen zich aanmelden voor de... Lees verder
12 juli 2016
DEN HAAG – Als een gemeenteraad problemen ervaart met draagvlak bij de inwoners, dan kan de gemeenteraad een lokaal referendum gebruiken om bij te dragen aan een oplossing voor deze problemen. Ook het organiseren van een loting en het organiseren... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen