Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
De gemeenteraad als werkgever
Raadswerk is Maatwerk
Hard naar het college, zacht naar de samenleving
Magazine Raadslid.Nu

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

25 juli 2016
DEN HAAG - Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, de bestuurlijke rol van de raad, de rol van de accountant of sociale media als instrument van de raad kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademi Lees verder
18 juli 2016
DEN HAAG – De zomerperiode is vaak een tijd voor ontspanning, rust en daarmee voor bijlezen zodat je als raadslid in het vervolg van 2016 je raadswerk weer effectief en gericht ter hand kunt nemen. Lees verder
14 juli 2016
DEN HAAG – Raadsleden die meer willen leren over de thema’s sociaal domein, burgerkracht en maatschappelijke initiatieven, de veranderende controlerende rol van de raad, en integriteit en belangenverstrengeling kunnen zich aanmelden voor de... Lees verder
12 juli 2016
DEN HAAG – Als een gemeenteraad problemen ervaart met draagvlak bij de inwoners, dan kan de gemeenteraad een lokaal referendum gebruiken om bij te dragen aan een oplossing voor deze problemen. Ook het organiseren van een loting en het organiseren... Lees verder
12 juli 2016
DEN HAAG – Het gezag van de raad neemt af. Het onderzoek ‘Aanzien of afzien’ van Lex Cachet en Niek Verkaik bevestigt dat de autoriteit van de gemeenteraad onder druk staat. Schandalen in de lokale politieke arena en politieke crises zijn hier de... Lees verder
11 juli 2016
DEN HAAG - Bent u lid van de werkgeverscommissie van de raad, of wilt u dat worden? Kom dan naar een bijeenkomst die Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers in uw regio organiseert. Lees verder
07 juli 2016
DEN HAAG – De raad moet te allen tijde voor voldoende draagvlak onder de burgers zorgen wanneer een gemeentelijke fusie op het programma staat. De voorbereiding hiervan moet zo vroeg mogelijk worden ingezet en raadsleden moeten over hun eigen... Lees verder
07 juli 2016
DEN HAAG – Heeft u als raadslid ook tal van innovatieve initiatieven? Zoekt u naar de juiste manier om dit initiatief een stap verder te krijgen? Dan is het DNa-Lab, Democratie Nabij, misschien wel iets voor u!  Lees verder
06 juli 2016
DEN HAAG – Het gezag van de gemeenteraad wordt steeds vaker in twijfel getrokken. Crises, schandalen, regelgeving en regionalisering maken het de raadsleden moeilijk. Het aanzien van de raad neemt hierdoor af. Lees verder
05 juli 2016
ZWOLLE - Deze Raad op Zaterdag staat in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen