Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

‘Burgemeesters de bevoegdheid geven om raadsleden te ontslaan gaat ver’

DEN HAAG – Raadsleden ontslaan omdat ze niet integer zijn? Als het aan burgemeesters ligt, worden daar mogelijkheden voor gecreëerd. Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, vindt dat ietwat ver gaan. 

De laatste weken is er veel te doen rondom de gemeente Brunssum. Er is in de Limburgse gemeente een wethouder voorgedragen die is betrokken in een integriteitskwestie. De gemeenteraad blijft de wethouder echter steunen, waardoor de burgemeester geen middelen heeft om de wethouder te ontslaan. 

Geen tanden

De wet biedt nauwelijks mogelijkheid om een raadslid te ‘ontslaan’. Eenmaal verkozen kan een raadslid blijven zitten tot het einde van de periode, mits het lid niet naar een andere gemeente verhuist. Een raadslid is onschendbaar in diens uitlatingen en handelen in de raadszaal, dus ook in wat hij stemt. Alleen in geval van corruptie of omkoping kan de rechter ingrijpen. 

‘’Wat Brunssum echter laat zien is, dat als je alles uit de kast hebt gehaald maar uiteindelijk niemand met jou de goede kant op wil bewegen, je als burgemeester geen tanden hebt om door te bijten’’ stelt Liesbeth Spies in Binnenlands Bestuur. ‘’In dergelijke situaties zou een burgemeester een raadslid voor ontslag moeten kunnen voordragen’’ stelt Spies. 

Onverstandig 

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Mark den Boer is het hier niet mee eens. ‘’Burgemeesters moeten de integriteit van het lokaal bestuur kunnen waarborgen, maar het ontslaan van raadsleden is daar niet het juiste instrument voor. Raadsleden zijn immers door de inwoners gekozen. Wel geeft deze casus eens temeer aan dat het nodig is om te investeren aan de voorkant; voorkomen is beter dan genezen. Raadsleden en burgemeesters moeten integriteitskwesties kunnen herkennen en er mee omgaan: daar is goede voorbereiding voor nodig.’’

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 21 december 2017.  

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.  

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!  

Het Raadsledencongres (20 januari te Den Bosch) geeft (kandidaat-) raadsleden de kans om de kennis en vaardigheden te vergroten zodat er een goed begin kan worden gemaakt aan een nieuwe periode. Inschrijven voor dit congres is gratis, en kan hier.  

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.  

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen