Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

‘Elk raadslid moet boek Tromp & Tops lezen'

DEN HAAG - Alle raadsleden van Breda hebben van burgemeester Paul Depla het boek ‘’De achterkant van Nederland’’ cadeau gekregen. Alle raadsleden, ook in andere gemeenten, zouden het boek van Jan Tromp en Pieter Tops moeten lezen, vindt burgemeester Depla.

In het boek ‘’De achterkant van Nederland’’ wordt geschetst hoe georganiseerde criminaliteit het openbaar bestuur  en het openbare leven probeert te beïnvloeden. De burgemeester hoopt dat het boek stof tot nadenken geeft bij de raadsleden en tegelijkertijd een vorm van bewustzijn creëert over de invloeden waar zij mogelijk mee te maken krijgen.

Georganiseerde misdaad probeert namelijk steeds vaker positie te werven in de bovenwereld en het openbaar bestuur. Depla: ''Het is belangrijk dat lokaal bestuur sterk staat tegen georganiseerde criminaliteit en weerbaar is tegen de pogingen het lokaal bestuur te infiltreren en te beïnvloeden. Dat lukt alleen als iedereen beseft hoe de georganiseerde criminaliteit werkt. Ook de manier waarop raadsleden en het gemeentebestuur worden benaderd, onder druk gezet en beïnvloed. Daarom heb ik dit boek aan alle raadsleden cadeau gedaan.''

De achterkant van Nederland

Het boek van journalist Jan Tromp en bestuurskundige Pieter Tops geeft een inzicht in hoe georganiseerde criminaliteit greep probeert te krijgen op het openbare leven en dit levert een onthutsend beeld op. Vanuit gesprekken met verschillende bestuurders, maar ook vanuit een inkijk in achterbuurten ontstaat het beeld van een klasse die een afkeer heeft tegen elites. Deze klasse dicht zich een vorm van zelfredzaamheid toe zonder inmenging van overheid of openbaar bestuur.

''De georganiseerde criminaliteit is een professionele bedrijfstak die op allerlei manieren geld wil verdienen. Dat willen we stoppen. Door de vitale schakels in dat bedrijfsproces aan te pakken. Denk aan de stekkerijen waarmee vele illegale hennepplantages worden opgezet. Of denk aan de laboranten die ervoor zorgen dat synthetische drugs kunnen worden geproduceerd”, aldus Depla.

De Bredase burgemeester hoopt dat de raadsleden in Brabant en daarbuiten het boek van Tromp en Tops lezen om te beseffen wat ondermijning van het lokaal bestuur door de georganiseerde criminaliteit betekent. “Het gaat er om dat we allemaal bewust zijn van de werkwijzen van de georganiseerde criminaliteit.”

Tien miljard euro.

De georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een omvang die oploopt tot 10 miljard euro, zo bleek eind vorig jaar uit het onderzoek van de NSOB in het rapport Ondermijning ondermijnd. Voor meer informatie, klik op het bericht dat Raadslid.Nu publiceerde via deze link.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 9 februari 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018? 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen