Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

‘Raadsleden in kleine gemeenten verdienen hogere vergoeding’

DEN HAAG – Raadsleden in kleine gemeenten verdienen een hogere vergoeding als compensatie voor hun inzet. Dat bepleiten Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers en de VNG in een gezamenlijke brief aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. 

De vergoeding die een raadslid krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente waarin hij of zij actief is. Is een raadslid actief in één van de vier grootste gemeenten van ons land, dan kan een raadslid rekenen op een royale vergoeding van meer dan tweeduizend euro per maand. In gemeenten met minder dan 40.000 inwoners is de vergoeding echter lager dan duizend euro terwijl de werkdruk niet veel verschilt. In de kleinste gemeenten is de maandelijkse vergoeding zelfs lager dan driehonderd euro. 

Oproep aan minister

Over het verhogen van de vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten moet ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 duidelijkheid zijn, dat bepleiten Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers en de VNG in een brief aan de minister. Daarmee kunnen mogelijk geïnteresseerden nog over de streep worden getrokken om zich te kandideren voor het raadslidmaatschap. De kandidaatstellingen van de lijsten met kandidaat-raadsleden moeten uiterlijk op 5 februari 2018 bij de gemeente worden ingeleverd. 

Regeerakkoord

In 2016 kwam de VNG Denktank onder voorzitterschap van de toenmalige wethouder Kajsa Ollongen in het rapport ‘Maatwerkdemocratie’ tot de aanbeveling om de vergoeding te verhogen voor raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners. In navolging hierop is in het regeerakkoord aangegeven dat het nieuwe kabinet de toerusting van raadsleden wil versterken. De drie verenigingen vragen de nieuwe minister nu om daad bij woord te voegen en de vergoedingen te verhogen en daarover helderheid te geven voor de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer. De Kamer debatteert volgende week over de begroting van Binnenlandse Zaken. Eerder vroeg het bestuur van Raadslid.Nu al om ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid te scheppen over een tijdige verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. Klik hier voor de gehele brief van Raadslid.Nu, de Vereniging van Griffiers en de VNG aan minister Ollingren. 

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 november 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

 

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen