Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Agressie & Geweld

Raadsleden vertegenwoordigen de burgers van hun gemeente in hun gemeenteraad. Helaas kan niet iedereen zich altijd vinden in de besluitvorming. Raadsleden krijgen daarom soms te maken met agressie, geweld en intimidatie.

In geval van bedreiging doen raadsleden er verstandig aan het volgende stappenplan te volgen:

 1. Informeren van de burgemeester of griffier; ook burgemeester kan aangifte doen namens het raadslid;
 2. Altijd aangifte doen bij de politie; politie is verplicht om in actie te komen;
 3. Afspraken maken over woordvoering media;
 4. Afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming organiseren;
 5. In geval van (be)dreiging gemeenteraad, fractie of presidium informeren en bespreken hoe verder.

Hulpmiddelen
Raadsleden die hiermee te maken hebben kunnen gebruik maken van een aantal hulpmiddelen:

 • Vertrouwenslijn: De Vertrouwenslijn werkt samen met Raadslid.Nu en biedt een luisterend oor, geeft advies, ondersteuning en een handelingsperspectief. De lijn is te bereiken via 0800-2800200.
  -Factsheet Vertrouwenslijn Politici.
 • Instituut voor Psychotrauma: Het IVP biedt acute gespecialiseerde ondersteuning waarop dag en nacht beroep kan worden gedaan. Het alarmnummer van het IVP is te bereiken via 0418-683444. 
  -Factsheet IVP Alarmnummer.
 • Agressievrij Werk: Op de website Agressievrijwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken is allerlei informatie te vinden over agressie op de werkvloer en wat te doen als er een incident plaatsvindt.
  -Meld-app voor raadsleden.
  -Stappenplan Veilig Bestuur.
  -Leidraad Veilig Bestuur. 
 •  Raadsleden en Veiligheid: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is kennispartner van Raadslid.Nu en heeft een speciale website voor raadsleden over het onderwerp veiligheid.
  -Animatie stappen na bedreiging. 
  -Veilige Publieke Taak. 


Berichtgeving
Raadslid.Nu besteed regelmatig aandacht aan agressie, geweld en intimidatie richting raadsleden. Alle berichten daarover zijn hieronder te lezen:

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen