Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Algemene Ledenvergadering (Zeist)

18 november 2017

Zaterdag 18 november 2017 staat in Zeist de Algemene Ledenvergadering op het programma. De vergadering start om 9:30 uur in het gemeentehuis van Zeist. Tijdens deze ledenvergadering worden de begroting 2018 en het jaarplan 2018 van Raadslid.Nu vastgesteld. Tevens wordt een nieuw bestuurslid benoemd.

De documenten voor de ALV kunt u vinden in de ledennieuwsbrief van 13 november. 

Aansluitend aan de ledenvergadering vindt de Raadsacademie in Zeist plaats. Zie hiervoor: http://www.raadslid.nu/content/raadsacademie-zeist

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen