Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Battle of Concepts finaledag (Utrecht)

13 oktober 2017

Op de finaledag van de Battle of Concepts zal de winnaar bekend worden van de wedstrijd: hoe kunnen we twintigers en dertigers meer betrekken bij de gemeentepolitiek? 

Jongeren interesseren voor de gemeenteraad om zo wat te doen aan de vergrijzing van de raad. Een Escape Room in de raadszaal, raadsleden die een festival bezoeken en in gesprek gaan met jongeren, of een serie podcastafleveringen die vertellen hoe je een succesvol (jong) raadslid kunt zijn. Met ludieke ideeën triggert de Battle of Concepts de jeugd. 13 oktober komt de jury samen en zal er, na een presentatie van deze vijf beste ideeën, een winnaar gekozen worden!

De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers, ProDemos, politieke partijen, de wetenschap en het ministerie van BZK. De voorzitter van de Junior Chamber International (JCI) Nederland, Ruud Tuithof, begeleidt deze finalemiddag.

Programma

13:30 Inloop met koffie en thee

14:00 Start van de finale met o.a. pitches van de Top 5 concepten

16:00 Bekendmaking uitslag door jury

16:30 Afsluiting en borrel

Een breed publiek is welkom, denk aan betrokkenen uit het gemeentebestuur, (jong) politieke partijen, studenten, bedrijfsleven en wetenschap.

Meld je uiterlijk 1 oktober aan door een mail te sturen aan politiekeambtsdragers@minbzk.nl  (o.v.v. naam, functie, organisatie).

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen