Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Buurtrechten brengen raad en samenleving bij elkaar

DEN HAAG – Raadsleden zijn de schakel tussen de maatschappij en het openbaar bestuur. De gemeenteraad heeft daarom de rol om het bestuur te vernieuwen om zo ook te reageren op de groeiende kritiek op het openbaar bestuur. Buurtrechten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Hoe dat het beste kan in jouw gemeente, valt te horen op de bijeenkomst van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) die op 24 juni plaatsvindt.

Met de nieuwe taken die op de gemeente afkomen is er ook een nieuwe aanpak nodig om efficiënt te blijven werken. Actieve inwoners spelen een grotere rol in deze ontwikkelingen. Er zijn verschillende buurtrechten waarmee bewoners een grotere rol kunnen spelen: Recht om uit te dagen, recht op gebouwen en publieke ruimtes, recht op buurtplanning, recht op een open overheid of recht op zelfgekozen ondersteuning. Het LSA heeft inzichtelijk gemaakt hoe gemeenten scoren op het gebied van deze buurtrechten. De resultaten zullen een week voor de bijeenkomst bekend worden gemaakt.

Samenwerkingsverband

Het LSA ondersteunt bewonersgroepen die zich sterk maken voor een leefbare buurt. Dit gebeurt onder ander door het organiseren van bijeenkomsten, het uitbrengen van publicaties en het uitvoeren van projecten. Hiermee hoopt het LSA de democratie te kunnen vernieuwen met als uitgangspunt dat bewoners over de kennis en kwaliteit beschikken om de leefbaarheid binnen de buurt te verbeteren.

Wat past bij de eigen gemeente

Op de bijeenkomst ‘Hoe scoort jouw gemeente?’ wordt er ingegaan op de vraag hoe gemeenten beter met deze buurtrechten kunnen omgaan en welke rechten en instrumenten bij de eigen gemeente past. Aanmelden voor de bijenkomst kan via deze link.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 17 mei 2017

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen