Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Dag van de Lokale Democratie (Nieuwegein)

17 november 2017

De Dag van de Lokale Democratie is een dag vol inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten. Dit evenement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Democratic Challenge en de beroepsverenigingen van raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Koplopers uit binnen- en buitenland delen successen en ervaringen uit recente praktijkvoorbeelden van democratische vernieuwing zoals burgertoppen en innovatie- en datalabs. Topwetenschappers presenteren de laatste inzichten uit hun onderzoeken en in speeddatesessies beantwoorden experts en collega-bestuurders prangende vragen. Loop binnen in de democratische winkel en vind producten waarmee u uw lokale democratie morgen al een boost kunt geven. Van een burgerbegrotingsspel of een toolkit loting tot een overzicht van de beste digitale participatietools. Probeer ze uit, neem ze mee.

Meer informatie over de Dag van de Lokale Democratie kunt u vinden via deze link

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen