Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Dag voor de Raad 2017 (Delft)

17 maart 2017

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vinden over ruim dertien maanden plaats. Wat heeft de nieuwe raad nodig om een sterke raad te zijn? Om die vraag te beantwoorden houdt Raadslid.Nu op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad. Tijdens de Dag voor de Raad gaan we in debat over de positie en de rol van de raad en stellen we de vraag wat er nodig is om de nieuwe raad in 2018 goed te laten starten.

Sprekers zoals dr. Julien van Ostaaijen (Universiteit van Tilburg), prof. dr. Klaartje Peters (Universiteit van Maastricht) en prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit van Twente) laten hun licht schijnen over hoe het lokaal bestuur en de raad er voor staat en geven antwoord op wat er nodig is voor de nieuwe raad.
Er zijn deelsessies over de opleiding van raadsleden, vernieuwende vormen van controle en over de hulptroepen van de gemeenteraad.
Bovendien is er in het programma ruime aandacht voor raadsleden om aan te geven hoe de gemeenteraad er voor staat en wat er nodig is voor een sterke start van de raad in 2018! 

Aanmelden
De Dag voor de Raad – een sterke Raad doet er toe! – van Raadslid.Nu wordt gehouden op vrijdag 17 maart van 13.00 – 17.30 uur in het stadhuis van Delft. Aanmelden voor de Dag voor de Raad is niet meer mogelijk.

Programma
Datum:                 Vrijdag 17 maart 2017
Tijdstip:               13:00 – 18:00 uur
Locatie:                Stadhuis Gemeente Delft (Markt 87, 2611GW, Delft)

13:00 Inloop met koffie en thee

13:30 Opening met welkom door burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt

13:45 Raadsledengesprek over de positie van de raad: is de raad het hoogste bestuursorgaan?

14:00 Bijdragen van dr. Julien van Ostaaijen (Universiteit van Tilburg) en prof. dr. Klaartje Peters (Universiteit van Maastricht) over de positie en toekomst van de gemeenteraad, plus intermezzo.

15:15 Deelsessies:

  1. De toerusting en opleiding van de gemeenteraad – Dr. Laurens de Graaf (Hogeschool Utrecht)
  2. De gemeenteraad en zijn hulptroepen – Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  3. Vernieuwende vormen van controle – Prof. dr. Bas Denters (Universiteit Twente)

16:30 Raadsledengesprek over: wat heeft de raad nodig om een sterke raad te zijn?
Reflectie prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente en Raad voor het Openbaar Bestuur) over de nieuwe gemeenteraad van 2018 

17:15 Afsluiting door Raadslid.Nu voorzitter Mark den Boer met aansluitend informele netwerkborrel

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen