Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

De Argumentenfabriek nieuwe kennispartner Raadslid.Nu

DEN HAAG – Raadslid.Nu gaat samenwerken met De Argumentenfabriek om raden krachtiger te ondersteunen in hun positie in de gemeente. Voorzitter van Raadslid.Nu Mark den Boer en oprichter van De Argumentenfabriek Kees Kraaijeveld ondertekenden op 27 september een overeenkomst.

 

Raadsleden door het land worstelen vaak met dezelfde vragen: hoe formuleer ik helder mijn doelen, hoe overtuig ik mijn omgeving van de noodzaak en hoe breng ik mijn standpunt vervolgens aan de man? In de meeste gevallen lukt het om hier uit te komen zonder hulp van buitenaf. Er zijn echter gevallen denkbaar waarin een frisse blik van buiten een nieuwe impuls kan geven aan het denkproces. 

Voor deze gevallen is De Argumentenfabriek nu partner geworden die gemeenteraadsleden hierin strategisch kan bijstaan. De nieuwe partner van Raadslid.Nu biedt denktraining aan raadsleden om zo het publieke debat te verbeteren. De Argumentenfabriek brengt ingewikkelde en lastige thema’s beter in het zicht met behulp van Waardenkaarten en online instrumenten om zo op interactieve wijze de lokale democratie te versterken. 

Onder andere met denktrainingen worden raadsleden ondersteund in de gezamenlijke ambitie van de twee kersverse partners: bijdragen aan de democratie door een beter publiek debat. Eerder heeft De Argumentenfabriek met Informatiekaarten, Waardenkaarten en online instrumenten op een interactieve wijze de lokale democratie versterkt. 

Meer informatie

Wil je meer weten over wat Raadslid.Nu aanbiedt aan ondersteuning voor raadsleden? Kijk dan op onze Kennisbank voor meer informatie.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 oktober 2017 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn. 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.   

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen