Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Dossiers

De raad in de controlerende rol – over eigen toezicht en controle, maar ook over toezicht door rekenkamer en anderen die de raad kunnen helpen in de controlerende taak.

De raad in zijn kaderstellende rol.

Hoe krijgt de gemeenteraad meer greep op regionale samenwerking? Met deze vraag als uitgangspunt start Raadslid.Nu een zoektocht om in beeld te brengen hoe gemeenteraden meer invloed en greep krijgen op regionale samenwerking.

De raad in de samenleving: over de volksvertegenwoordigende rol van de raad.

Over het thema integriteit, over personen, leiderschap van de raad en hoe raadsleden met hun ambt omgaan.

Wekelijks licht Raadslid.nu een van de raadsleden uit.

De instrumenten van en voor de raad om sterk te staan in het gemeentehuis: van moties in de raadsvergadering tot de organisatie van burgerparticipatie; over de instrumenten tot sturing en beïnvloeding.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen