Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Een krachtige gemeente met Transitiepartners

(ingezonden mededeling)

DEN HAAG – Zelfstandig ambulant werkende jeugdhulpverleners inschakelen, of het splitsen van woningen faciliteren. Het zijn twee voorbeelden waarop kennispartner Transitiepartners in de gemeente Ronde Venen gewerkt hebben aan het vergroten van resultaten van de inspanningen van de gemeente.

Raadslid.Nu-kennispartner Transitiepartners helpt gemeenten met het model-DAPPER om te ontdekken wat de kracht van de gemeente is om zo daarin te kunnen investeren om risico’s te compenseren. Basispunten in deze aanpak zijn samenwerking met maatschappelijke partners, degelijke data(analyse) en vernieuwende businesscases.

Voor meer informatie over de DAPPER-aanpak klik hier op DAPPER met Transitiepartners.

Grip op sociaal domein

Transitiepartners informeert raadsleden over hoe ze meer grip kunnen krijgen op het sociaal domein. Raadsleden kunnen zo te weten komen wat ze kunnen betekenen in het realiseren van de transformatie in het sociaal domein. Bovendien kunnen ze zo ook in beeld krijgen wat ze missen aan informatie om als hoogste bestuursorgaan de gemeente richting te geven op het terrein van (jeugd)zorg, ondersteuning en participatie.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 5 juli 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen