Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Hogere raadsvergoeding in 2017 door indexering

DEN HAAG - De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met 4,9 procent. Dat is het gevolg van een nieuwe indexering. Dit blijkt uit de circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten.

Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het bedrag voor de vergoeding van de werkzaamheden van raadsleden per maand genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2017:

Het verschil in de hoogte van de vergoeding is door Raadslid.Nu bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de orde gesteld. Met name de vergoeding voor de raadsleden uit kleinere gemeenten past volgens Raadslid.Nu niet meer bij de uitbreiding van taken waarmee raadsleden in deze raadsperiode zijn geconfronteerd.

Onkostenvergoeding
Naast de raadsvergoeding ontvangen raadsleden conform artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden voor hun werkzaamheden ook een onkostenvergoeding. Deze bedraagt 167,65 euro per 1 januari 2017. 
Raadsleden uit gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ontvangen tot de raadsverkiezingen van 2018 een andere onkostenvergoeding vanwege een overgangsrecht. De vergoeding hiervoor is in de onderstaande tabel af te lezen.

 

Meer informatie

De nieuwe bedragen staan vermeld in de circulaire die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitgebracht. Voor wie de hele circulaire wil inzien, klik hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 december 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen