Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Informatievoorziening op de agenda van de raad

DEN HAAG – De noodzaak groeit voor raadsleden om mee te kunnen kijken bij gemeentelijke digitaliserings- en informatiseringsprocessen. Hoewel de raad normaliter de bedrijfsvoering van de gemeente niet hoeft te controleren, is de dienstverlening naar de burger steeds meer afhankelijk van deze processen. Samenwerking op dit vlak tussen gemeenten biedt kansen en daarom wordt er nu hulp geboden. 

Tot voor kort was informatievoorziening binnen gemeenten een interne kwestie en daardoor niet iets waar raadsleden zich mee bezighielden. Maar dat verandert. Informatie krijgt steeds meer een spilfunctie in de gemeentelijke dienstverlening. Hoe een gemeente haar dienstverlening en informatievoorziening inricht kan niet meer geheel worden overgelaten aan het ambtelijk apparaat. Bovendien moet de gemeenteraad voortaan elk jaar besluiten welk deel van het gemeentelijk budget beschikbaar wordt gesteld voor samenwerking van gemeenten op informatievoorziening. 

Verstandig samenwerken

Dat gemeenten meer gaan samenwerken in de uitvoering van informatievoorziening, vinden de raadsleden verstandig. Jan Houtenbos, raadslid in Bergen (N-H) zegt in iBestuur: “Het klinkt misschien vervelend, maar gemeenten hebben echt een gebrek aan kennis op dit gebied. Onder de noemer van autonomie zijn ze allemaal het wiel zelf aan het uitvinden. Ik zou zeggen: zoek alsjeblieft die samenwerking op!” Mame Douma, raadslid in Brummen, signaleert hetzelfde: “Het zou mij een lief ding waard zijn als het de VNG zou lukken als alle gemeenten in de basis dezelfde systemen en processen gebruiken. Dat zou mij als raadslid ook enorm helpen, want dan kan ik bijvoorbeeld de stukken van de samenwerkingsverbanden waar onze gemeente in opereert makkelijker vinden.” 

Couleur locale

Maar als alle gemeenten dezelfde systemen en processen gebruiken, behouden ze dan nog wel hun eigen identiteit? Ab van der Hulst, raadslid in Soest, vindt het wel meevallen: “De couleur locale moet je niet zoeken in de digitale dienstverlening van de overheid, want die moet vooral eenduidig en efficiënt zijn. Dat is in het belang van inwoners, ondernemers en ook van de overheid zelf.” 

Passage voor beleids- en collegeprogramma

Om raadsleden te helpen om digitalisering op de raadsagenda en in het beleidsprogramma te krijgen, is de volgende passage opgesteld. Zij kunnen deze gebruiken voor het beleidsprogramma 2018 – 2022:

In dit beleidsprogramma / coalitie-akkoord / raadsprogramma hebben we ambities en maatschappelijke doelen voor de komende bestuursperiode 2018 – 2022 geformuleerd. Veel, zo niet alles, realiseren we met behulp van digitale middelen. Onze inwoners en ondernemers leven in de wereld van Bol.com, Coolblue en Booking.com. Onze informatie moet goed toegankelijk zijn, in principe open, en natuurlijk veilig en betrouwbaar. Onze communicatie moet eigentijds en dichtbij onze inwoners en ondernemers staan. Dat is niet alleen zo in onze eigen gemeente, maar in alle gemeenten. En omdat we het wiel niet willen uitvinden, gaan we dat ‘Samen Organiseren’, zodat we toegankelijker, sneller, beter en goedkoper kunnen werken. Sneller innoveren en gebruik kunnen maken van de nieuwste voorzieningen. Digitaal waar mogelijk, persoonlijk indien nodig. Zo kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening in de komende jaren een belangrijke impuls geven. Ook voor hen die de weg niet kunnen vinden in het digitale woud van wetten en regels. Zo willen we het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de overheid versterken.’ 

Meer informatie

Voor wie als raadslid meer wil weten over de rol van de raad op informatievoorziening kan daarvoor het artikel in iBestuur lezen. Informatieveiligheid is daarbij ook een belangrijk thema, voor meer informatie, zie ENSIA.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 november 2017  

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.  

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen