Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Kennisbank

Veel organisaties bieden nuttige en relevante informatie voor raadsleden. In de Kennisbank van Raadslid.Nu kunt u deze organisaties eenvoudig op onderwerp of thema vinden:

Aanbesteding
Algemeen
Informatieveiligheid
Integriteit
Lokale Politieke Partijen
Ministeries
Onderzoek
Rekenkamers
Risicomanagment
Sociaal Domein/Decentralisaties
Veiligheid
Zusterverenigingen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanbesteding
Europa Decentraal
Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen.

Werkt u bij een gemeente, provincie of waterschap? Of bent u medewerker van VNG, IPO, UvW of een ministerie? Dan kunt u kosteloos bij Europa decentraal terecht voor al uw vragen over Europese decentrale aangelegenheden.

U kunt uw vraag via het webformulier stellen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie. Ook kunt u telefonisch vragen stellen, iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 070 - 338 1090.

PIANOo 
Expertisecentrum Aanbesteden biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Ons doel: professionalisering van inkoop bij alle overheden. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid (value for taxpayers money).
PIANOo beantwoordt vragen over inkopen en aanbesteden gesteld door aanbestedende diensten. PIANOo streeft ernaar binnen vijf werkdagen de vragen te beantwoorden. Heeft u een vraag stuur dan een e-mail naar info@pianoo.nl.

Algemeen
Via de website van Overheid.nl vindt u toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet: www.overheid.nl, of http://www.rijksoverheid.nl

Praktijkvoorbeelden: 
De databank praktijkvoorbeelden bevat beleidsnota's, startnotities, filmpjes, visies en evaluaties van gemeenten, waar u als collega-gemeente gebruik van kunt maken. 

VNG 
De website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een groot database op verschillende terreinen. Voor informatie en beleidsinhoudelijke vragen kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum:

Telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur) 
E-mail: informatiecentrum@vng.nl of gebruik het vragenformulier.

De VNG is een besloten vereniging en neemt alleen vragen van haar leden, de gemeenten, in behandeling. De VNG heeft geen publieksvoorlichtingsfunctie. Bent u geen lid, stel dan uw vraag bij uw eigen gemeente.

Informatieveiligheid  
Taskforce BID 
De digitale wereld ligt aan de voeten van raadsleden; alle informatie gaat via de i-pad en via de digitale gemeentelijke dienstverlening. Waar dien je als raadslid op te letten bij het gebruik van digitale hulpmiddelen en wat zijn de bedreigingen. De tijdelijke taskforce bestuur en informatieveiligheid is er ook voor raadsleden. 

Integriteit
BIOS 
Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) is een onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector. BIOS is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en onderdeel van het CAOP.

Lokale Politieke Partijen 
VPPG
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingenbehartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Ministeries
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Veiligheid & Justitie (V&J)  
Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Onderzoek
Onderzoeksbureau Overheid in Nederland 
Overheid in Nederland is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten.  Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.  

Rekenkamers
NVRR 
De Vereniging van Rekenkamers heeft als doel om kennis en ervaring uit te wisselen. Door van elkaar te leren kunnen de leden met goed en onafhankelijk onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Risicomanagment
PRIMO: Tot de kerntaken van managers in het publieke domein behoort het inschatten en beheersen van risico’s. PRIMO is een vereniging die tot doel heeft haar leden op het gebied van risicomanagement te informeren en te ondersteunen. 

Sociaal Domein/Decentralisaties
De veranderingen die in het sociaal domein op stapel staan zijn ongekend. Kijk op VNG of Rijksoverheid voor informatie. 

Hoe vult u uw rol in als volksvertegenwoordiger? Deze Raadgevers helpen u op weg:


Veiligheid
CCV 
Veiligheid staat bij bijna alle gemeenten hoog op de politieke agenda. Dat blijkt uit het CCV-onderzoek over raadsleden en veiligheid (2011). In dat onderzoek blijkt ook dat de meerderheid van de raadsleden meer invloed wil op het lokale veiligheidsbeleid.

LIEC/RIEC 
De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak hand in hand.

NIFV 
Instituut Fysieke Veiligheid, verbinden en versterken. Op 1 januari 2013 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) zijn deuren geopend. Het IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Politiebestel.nl 
Politiebestel.nl biedt informatie over ontwikkelingen rond het Nederlandse politiebestel en de vorming van één nationale politie. Daarnaast tracht Politiebestel.nl de relatie met de nieuwe gerechtelijke kaart/de tien OM-regio’s en de veiligheidsregio’s bij te houden. Een ander belangrijk thema is het behoud van de lokale politiezorg. 

Zusterverenigingen

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen