Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Kinderen voor een dag geïnstalleerd als raadslid

ZUTPHEN/DEN HAAG – Veel scholen brengen een bezoekje aan het gemeentehuis om kennis te maken met de lokale politiek. In Zutphen gaan ze echter een stapje verder. Daar worden de kinderen van de weekendschool voor een dag geïnstalleerd als raadslid. ‘’Want je krijgt pas echt begrip voor wat iemand doet, als je in diens schoenen hebt gestaan.’’ 

Al vijf jaar lang kent Zutphen een bijzonder initiatief. Nieuwsgierige kinderen krijgen de kans om kennis te maken met allerlei aspecten uit de maatschappij dankzij Weekendschool de Wereldwijzer, waar kinderen welkom zijn ongeacht hun thuissituatie. Op initiatief van D66 Zutphen brengen de kinderen niet alleen een bezoekje aan het gemeentehuis, maar worden ze direct geïnstalleerd als raadslid en kunnen ze aan de slag. De andere partijen uit de raad werken ook mee aan het initiatief. 

In de krant

Willemijn Voorham is gemeenteraadslid in Zutphen en één van de initiatiefnemers. Zelf speelt zij de griffier tijdens deze bijzondere vergadering. ‘’Door kinderen zelf fracties te laten vormen en met elkaar te laten vergaderen, krijgen ze begrip voor hoe de gemeenteraad werkt.’’ zegt Voorham. ‘’Maar niet alleen voor jongere is dit van belang, ook veel ouderen in de gemeente zouden graag willen weten hoe iets dat in de krant staat tot stand gekomen is.’’ 

Bode en griffier

De raadsvergadering wordt zo getrouw mogelijk nagespeeld. Er is een burgemeester, gespeeld door VVD-raadslid Antje van Dijk, een griffier en een bode. Voorham heeft niet als doel om de kinderen te enthousiasmeren op een dag zelf de raad in te gaan. ‘’Je moet het zien als een kijkje achter de schermen. De kinderen begrijpen na zo’n dag een stuk beter wat we hier doen. Vooral als ze eerst er onderling uit moeten zien te komen in de fractievergaderingen.’’ 

Tweede Kamer

Het nieuwe kabinet wil dat alle scholieren minsten éénmaal een bezoekje aan de Tweede Kamer brengen. Voorham ziet het liefst alle scholieren ook een keer langskomen bij de gemeenteraad. ‘’Het is allebei belangrijk. De Tweede Kamer maakt natuurlijk veel indruk, maar de gemeenteraad staat dichter bij de belevingswereld van kinderen, en daar kunnen ze vaak ook de burgemeester ontmoeten.’’ 

Meer informatie?

Denk u dat het Zutphens initiatief ook een goed idee is voor uw gemeente? Neem dan contact op met w.voorham@raad.zuthpen.nl voor meer informatie!

 

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 november 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen