Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Klaar voor vier jaar: regionale bijeenkomst (Groningen)

25 november 2017

Zijn raadsleden en kandidaat-raadsleden in Friesland, Groningen en Drenthe klaar voor de nieuwe raadsperiode? Om krachtig aan de nieuwe periode te beginnen, mag u de regionale raadsleden bijeenkomst in Groningen niet missen. Workshops, lezingen en inspiratiesessies bereiden u voor op hoe u het verschil kan maken als raadslid. Waar controleert u straks het college op? Wat zijn go’s en no-go’s als eigentijdse volksvertegenwoordiger? Hoe gaat u om met de vele stukken? Schrijf u in voor de regionale raadsleden bijeenkomst in Groningen en verschijn in maart goed voorbereid aan de start!

Hieronder vindt u het voorlopige programma:

09.30 uur              Ontvangst en registratie deelnemers
10.00 uur              Opening plenair programma door dagvoorzitter
                              Toelichting doel van de dag
10.30 uur              Korte pauze
11.00 uur              Workshopronde I
12.15 uur              Lunch
13.00 uur              Workshopronde II
14.15 uur              Aanvang netwerkborrel
15.00 uur              Einde bijeenkomst

Workshops

Raadswerk is Maatwerk
Hoe krijgen inwoners in jouw gemeente invloed en zeggenschap? Alvorens te kiezen voor referenda, burgerbegroting of loting-systemen is het verstandig dat de (nieuwe) gemeenteraad het gesprek voert over wat voor soort lokale democratie de gemeente wil zijn. In deze algemene presentatie krijg je als raadslid handvaten hoe je kleur kunt geven aan jouw (lokale) democratie.
Spreker: Gerard Drosterij

Debatteren in de Raad
Debatteren is een cruciale vaardigheid voor raadsleden. Hoe doe je dat op de meest effectieve wijze? Deze workshopsessie geeft handreikingen, zowel aan ervaren als onervaren raadsleden.
Spreker: Joost Kooiman, Debat.nl

 

Omgevingswet: wat komt eraan
De spelregels voor waar huizen en plantsoenen komen en alles wat verder met de openbare ruimte te maken heeft, veranderen in de komende raadsperiode. De omgevingswet regelt de nieuwe spelregels. Welke rol heeft een raadslid om zijn invloed uit te oefenen?
Spreker: Sjors Slaats, raadslid gemeente Waalwijk

 

Omgaan met werkdruk: hoe breng je focus aan

Er komt als raadslid veel op je af. Het lezen van stukken, bezoeken van bijeenkomsten, bijwonen van vergaderingen. En dan is er ook nog het werk en het gezinsleven. Hoe vind je de juiste balans tussen werk, privé en je raadswerk?

Spreker: Maarten de Winter

 

Gebruik social media

Twitter, Facebook, Instagram. Social media horen bij het raadswerk en helpen bij het in contact komen met inwoners. Hoe kunnen raadsleden social media op een slimme manier gebruiken en hoe kun je inwoners het beste met social media bereiken?

Spreker: Laurens van Voorst, raadslid gemeente Meijerstad


Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen