Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Klaar voor vier jaar: regionale bijeenkomst (Rotterdam)

9 december 2017

Zijn raadsleden en kandidaat-raadsleden in Zuid-Holland en Zeeland klaar voor de nieuwe raadsperiode? Om krachtig aan de nieuwe periode te beginnen, mag u de regionale raadsleden bijeenkomst in Rotterdam niet missen. Workshops, lezingen en inspiratiesessies bereiden u voor op hoe u het verschil kan maken als raadslid. Waar controleert u straks het college op? Wat zijn go’s en no-go’s als eigentijdse volksvertegenwoordiger? Hoe gaat u om met de vele stukken? Schrijf u in voor de regionale raadsleden bijeenkomst in Rotterdam en verschijn in maart goed voorbereid aan de start!

Inschrijven kan hier.

Hieronder vindt u het programma

09.30 Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 Opening plenair programma door dagvoorzitter, toelichting doel van de dag

10.15 Hard naar het college, zacht naar de samenleving door Julien van Ostaaijen 

De gemeenteraad is de arena die de gevoelens en emoties van inwoners vertolkt. Tegelijkertijd is de raad als hoogste bestuursorgaan verantwoordelijk in samenspraak met burgemeester en wethouders voor het vastleggen van regels en afspraken. Hoe geeft de raad invulling aan zijn rol zowel als volksvertegenwoordiger en als controleur van het college?

10.45 Korte pauze

11.00 Workshopronde I

12.15 Lunch

13.00 Workshopronde II

14.15 Aanvang netwerkborrel

15.00 Einde bijeenkomst

Workshops

Raadswerk is Maatwerk: wat voor raadslid wil je zijn?
Hoe krijgen inwoners in jouw gemeente invloed en zeggenschap? Alvorens te kiezen voor referenda, burgerbegroting of loting-systemen is het verstandig dat de (nieuwe) gemeenteraad het gesprek voert over wat voor soort lokale democratie de gemeente wil zijn. In deze algemene presentatie krijg je als raadslid handvaten hoe je kleur kunt geven aan jouw (lokale) democratie.
Spreker: Gerard Drosterij

Effectief debatteren
Debatteren is een cruciale vaardigheid voor raadsleden. Hoe doe je dat op de meest effectieve wijze? Deze workshopsessie geeft handreikingen, zowel aan ervaren als onervaren raadsleden.
Spreker: Alex Klein, Debat.nl

Omgevingswet: wat komt eraan
De spelregels voor waar huizen en plantsoenen komen en alles wat verder met de openbare ruimte te maken heeft, veranderen in de komende raadsperiode. De omgevingswet regelt de nieuwe spelregels. Welke rol heeft een raadslid om zijn invloed uit te oefenen?
Spreker: Pascale Georgopoulou

Sociaal domein: wat moet ik als raadslid weten
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (jeugdzorg), maatschappelijke ondersteuning en participatie. Wat is de rol van het raadslid in het zogeheten sociaal domein en hoe kun je als raadslid meer grip krijgen op wat er nodig is op deze voor inwoners zo belangrijke onderwerpen?
Spreker: Maaike van Zwieten, Transitiepartners

Omgaan met werkdruk: Hoe kom (en blijf) je in regie? (alleen in ronde 1)
Er komt als raadslid veel op je af. Het lezen van stukken, bezoeken van bijeenkomsten, bijwonen van vergaderingen. En dan is er ook nog het werk en het gezinsleven. Hoe zorg je ervoor dat dit je voldoening blijft geven?
Spreker: Maarten de Winter

Gebruik social media
Twitter, Facebook, Instagram. Social media horen bij het raadswerk en helpen bij het in contact komen met inwoners. Hoe kunnen raadsleden social media op een slimme manier gebruiken en hoe kun je inwoners het beste met social media bereiken?
Spreker: Laurens van Voorst, raadslid gemeente Meijerstad

Politiek bedrijven via de (lokale) media
Politiek en media zijn in een vertegenwoordigende democratie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen doet een journalist verslag uit het gemeentehuis, ook is voor veel (lokale) volksvertegenwoordigers de pers een bron van verhalen. Echter, raadsleden en pers begrijpen maar bar weinig van elkaar. In deze workshop laat John Bijl u zien hoe je met de media samen kunt werken aan een beter functioneren van de democratie zonder dat politiek of pers aan de eigenstandige verantwoordelijkheid inboet. 
Spreker: John Bijl, Periklesinstituut

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen