Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Leidse raad onderzoekt lokale media

Leidse raad onderzoekt lokale media

DEN HAAG - De gemeenteraad van Leiden gaat zich beraden op het oprichten van een fonds om de lokale journalistiek te stimuleren. Zo hoopt de raad de eigen journalistieke waakhond te versterken. 

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Universiteit Leiden onderzoek gedaan naar de lokale media in Leiden. Een van de conclusies uit dit onderzoek is dat er genoeg media is in Leiden, maar dat de kwaliteit te wensen over laat. Vooral de onderzoeksjournalistiek is hieraan onderhevig. Bovendien stelt het onderzoek dat lokale journalistiek niet alleen als waakhond fungeert, maar ook als gemeenschappelijke lokale identiteit en een gedeeld gemeenschapsgevoel. 

Stimuleringsfonds

De onderzoekers menen dat een stimuleringsfonds voor lokale media een goede methode zou zijn om de lokale media te versterken. Zij stellen echter ook een viertal voorwaarden aan dit fonds. De gemeente moet op afstand staan, het budget moet voldoende zijn, het fonds moet vier jaar de tijd krijgen om zichzelf te bewijzen en het proces omtrent de verstrekking van een bijdrage moet transparant zijn. 

Politiek is aan zet

De gemeenteraad is nu aan zet. Volgens de onderzoekers zou een stimuleringsfonds getuigen van ''visie en gevoel voor democratie''. Een stimuleringsfonds voor lokale media zou niet de eerste zijn. In Amersfoort heeft men een mediastimuleringsfonds waar jaarlijks €44.000 in wordt gestort. 

Meer informatie

Raadslid.Nu heeft in het verleden verschillende berichten gewijd aan de lokale nieuwsvoorziening. Ook het Raadslid.Nu-essay Aanzien of Afzien heeft betrekking op betere communicatie vanuit de raad om het aanzien en de verbinding met burgers te verbeteren.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 mei 2017

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen