Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is mogelijk voor alle raadsleden, deelraadsleden, burgerraadsleden, commissieleden, duo-raadsleden, steunfractieleden en fractiemedewerkers.

Er zijn twee soorten lidmaatschappen: Individueel en collectief.

Individueel lidmaatschap
U kunt als individueel raadslid lid worden. De contributie bedraagt €75,- per jaar; de ledenvergadering van 19 november 2016 in Deventer heeft besloten met ingang van 2017 de contributie voor het individueel lidmaatschap te verhogen naar €80,- . U ontvangt van Raadslid.Nu één keer per jaar een contributiefactuur. Dit bedrag wordt volledig door de gemeente vergoed sinds de wijziging in het rechtspositiebesluit van raadsleden. Wij adviseren u hiernaar te informeren bij uw griffier.

Collectief lidmaatschap
Gemeenteraden kunnen zich ook collectief aanmelden als lid. Als een gemeenteraad collectief lid wordt betaalt u per (raads)lid een contributie van 35 euro; de ledenvergadering van 19 november 2016 in Deventer heeft besloten met ingang van 2017 de contributie voor het collectief lidmaatschap per raadslid te verhogen naar € 45,-. Informeer bij uw griffier naar de bereidheid om als gemeenteraad collectief lid te worden.

Wat is de meerwaarde van het lidmaatschap van Raadslid.Nu?

Raadslid.Nu informeert aan het einde van het jaar via uw griffier de gemeenteraad over wat de vereniging in het afgelopen jaar voor u heeft gedaan en wat de plannen zijn voor het komende jaar.

Daarnaast betekent het lidmaatschap dat u:

  • Als lid kunt u deelnemen aan de Raadsacademie die Raadslid.Nu in uw regio verzorgt;
  • Als lid hebt u voordeel van de inwerkprogramma's die Raadslid.Nu in samenwerking met de Vereniging van Griffiers maakt;
  • Als lid zorgt u er voor dat Raadslid.Nu namens en voor raadsleden de rol en positie van raadsleden en gemeenteraad in de lobby bij ministeries, parlement en VNG krachtig kan laten horen;
  • Als lid kunt u gebruik maken van de deskundige (juridische) ondersteuning die Raadslid.Nu biedt wanneer u als raadslid te maken krijgt met vragen over de rechts- en rolpositie van raadsleden in uw gemeenteraad en in de verhouding tot de andere actoren in de lokale democratie;
  • Als lid krijgt u van Raadslid.Nu ondersteuning op de werkgeversfunctie van de raad;
  • Als lid heeft u toegang tot de gratis online competentiescan voor raadsleden. Met deze competentiescan kunt u inzicht krijgen in welke competenties van het raadslidmaatschap u beheerst en op welke u zich nog kunt verbeteren. Aan de uitkomst van de scan wordt een opleidingsaanbod gekoppeld waarmee u zich direct voor trainingen kunt inschrijven om die competenties te verbeteren.
  • Als lid heeft u in principe gratis toegang tot ons jaarcongres. Niet-leden betalen € 75,-.
  • Als lid kunt u deelnemen aan regiobijeenkomsten die wij regelmatig organiseren rondom specifieke thema's. 
  • Als lid heeft u toegang tot het speciale gesloten gedeelte van de website. Hier kunt u zoeken naar profielen van collegaraadsleden uit andere gemeenten die lid zijn van Raadslid.Nu.
  • Als lid ontvangt u wekelijks onze digitale nieuwsbrief met een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten voor raadsleden van de afgelopen week, het Raadslid van de Week en tips en adviezen om uw rol als raad en raadslid beter te kunnen vervullen. 


Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar) met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Gehele of gedeeltelijke restitutie van contributie is niet mogelijk.

Aanmelden kan hier!

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen