Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Meer ruimte in de gemeente door smart mobility

DEN HAAG – Met de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeenteraad een stuk meer zeggenschap over de ruimtelijke invulling van de gemeente. Het invullen van die ruimte wordt een stuk interessanter nu nieuwe technieken kunnen zorgen voor een reductie van parkeerruimte van wel 40%. 

De opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s kan zorgen voor minder behoefte aan parkeerplaatsen en dat levert een hoop ruimte op. Op die vrijkomende vierkante meters passen 45.000 nieuwbouwwoningen en 12 miljoen bomen, blijkt uit onderzoek van Deloitte

De landelijke data-analyse laat zien dat de groei van smart mobility de parkeerbehoefte in Nederland met zo’n 38% kan verminderen. Het begint al bij gedeelde auto’s die efficiënter worden gebruikt dan privéauto’s. Er zijn daardoor minder voertuigen nodig om in dezelfde behoefte te voorzien. “Meer gebruik van deelauto’s leidt op die manier tot een lagere parkeerbehoefte. Dat effect is nu al zichtbaar in sommige wijken in grote steden”, zegt Frank ten Have van Deloitte. 

14 miljoen parkeerplaatsen

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 14 miljoen parkeerplaatsen voor 8 miljoen auto’s (die gemiddeld 1 uur per dag worden gebruikt). Om inzicht te krijgen in welk deel hiervan mogelijk vrijkomt én geschikt is voor herontwikkeling zijn verschillende openbare bronnen op nationaal- en gemeenteniveau aan elkaar gekoppeld. Daaruit wordt geconcludeerd dat in het basisscenario het aantal benodigde parkeerplaatsen daalt naar circa 9 miljoen in 2040, een daling van zo’n 38%. Vervolgens is berekend hoeveel ruimte hierdoor vrijkomt en in hoeverre die ruimte gebruikt kan worden voor het invullen van twee grote behoeftes: uitbreiding van de woningvoorraad en vergroening van de openbare ruimte.  

In het basisscenario biedt de vrijgekomen parkeerruimte tegen 2040 plaats voor 45.000 nieuwbouwwoningen. Daarnaast komt er plek vrij voor 7.000 hectare groen in de openbare ruimte. Dat biedt plek voor zo’n 12 miljoen nieuwe bomen.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 januari 2018.  

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.   

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!   

Het Raadsledencongres (20 januari te Den Bosch) geeft (kandidaat-) raadsleden de kans om de kennis en vaardigheden te vergroten zodat er een goed begin kan worden gemaakt aan een nieuwe periode. Inschrijven voor dit congres is gratis, en kan hier.   

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.   

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen