Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Nieuw kabinet wil opleiding en toerusting raadsleden versterken

DEN HAAG – Het nieuwe kabinet ondersteunt de versterking van voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden. Dat staat in het regeerakkoord dat vanmiddag is gepresenteerd. De financiële onderbouwing van dit voorstel ontbreekt echter, waardoor in het midden gelaten wordt hoe groot deze ondersteuning wordt. 

Voorzitter van Raadslid.Nu Mark den Boer is tevreden met het feit dat het belang van een goed werkende en ondersteunende gemeenteraad wordt benoemd, maar waakt voor teveel optimisme: “Ik ben zeer tevreden met het feit dat raadsleden ook een plek in het regeerakkoord hebben gekregen en dat het nieuwe kabinet opleiding en toerusten van raadsleden wil versterken. In de financiële paragraaf van het regeerakkoord vinden we dit helaas nog niet terug. Reden te meer om deze intentie van het nieuwe kabinet straks concreet te maken met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.” 

In verkiezingsprogramma’s

Van de vier kersverse coalitiepartijen hadden D66 en ChristenUnie meer steun voor de gemeenteraad in hun verkiezingsprogramma opgenomen. D66 nam in hun programma op dat gemeenteraden beter ondersteund moeten worden. De ChristenUnie verwoordde het voornemen dat er meer middelen beschikbaar moeten komen voor de vakbekwaamheid van (aspirant-)volksvertegenwoordigers op elk niveau. 

Meer opleiding

Raadsleden vinden zelf ook dat er meer ingezet moet worden op toerusting en opleiding van raadsleden. Raadsleden gaven deze boodschap in twee recente onderzoeken van Raadslid.Nu, een over de werkdruk van raadsleden, zie: Raadsleden geven adviezen over verlaging werkdruk, en de ander over de rol en positie van de raad, zie: Versterking rol en positie raad vraagt extra opleiding en ondersteuning.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 10 oktober 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen