Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Opleidingprogramma voor raadsleden nu beschikbaar!

DEN BOSCH – Minister Kajsa Ollongren heeft op het raadsledencongres in Den Bosch het vernieuwde opleidingsprogramma aangeboden. Het opleidingsprogramma wordt door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken ter beschikking gesteld aan alle (nieuwe) raadsleden. 

Vandaag was in Congrescentrum ‘1931’ het raadsledencongres. Zo'n 500 raadsleden luisterden naar wat voor Pieter van den Hoogenband de gouden formule was om van een periode van vier jaar een succes te maken. Dagvoorzitter was Wouter Kurpershoek, oud-Amerikacorrespondent van de NOS en huidig raadslid in de gemeente Neerijnen. 

Workshops

Met meer dan dertig workshops was er genoeg keuze voor raadsleden om zich te laten inspireren richting de nieuwe raadsperiode; van een workshop effectief lezen tot een spoedcursus integriteit, van een lesje gemeentefinanciën tot een inkijkje in de wereld van politiek&media. 

Opleidingsprogramma 

Belangrijk onderdeel van het congres was de presentatie van het vernieuwde opleidingsprogramma voor raadsleden. In dit programma staan de belangrijkste need-to-know’s voor nieuwe raadsleden. Opleidingsprogramma is samengesteld door het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren bood het eerste exemplaar van het opleidingsprogramma aan Paul Khoe aan, kandidaat-raadslid voor de PvdA in Purmerend.

Het volledige Basisopleidingsprogramma voor raadsleden (pdf) is vanaf nu beschikbaar.

Bron: Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 20 januari 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.   

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!   

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.    

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen