Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Oriëntatie op het wethouderschap voor vrouwen (Dordrecht)

24 januari 2018

Dit najaar organiseerde de Wethoudersvereniging al vier bijeenkomsten voor mensen die zich oriënteren op het wethouderschap. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor aspirant wethouders die goed beslagen ten ijs te willen komen. In aanvulling hierop organiseert de Wethoudersvereniging 2 van deze bijeenkomsten speciaal voor vrouwen die het wethoudersambt ambiëren. 

In een intensief maar kortdurend programma wordt inzicht geboden in diverse aspecten van het vak. Denk hierbij aan de vele borden waarop je als wethouder te schaken hebt (het college, de fractie, de raad, als het aan de orde is het thuisfront en jezelf). Daarnaast helpen wij je inzicht te verkrijgen in je eigen capaciteiten en bijbehorende wethouderscompetenties. Wij maken hierbij gebruik van een intake. Ook is er tijdens het programma aandacht voor de inwerkfase, zodat de eerste 100 dagen als wethouder als een zachte landing kunnen worden ervaren. Wij horen namelijk nog te vaak dat wethouders deze periode achteraf hebben ervaren als een sprong in het diepe.
Uiteraard kunnen wij geen garantie bieden dat deelname aan deze bijeenkomst ook werkelijk zal leiden tot een benoeming als wethouder. Maar wij kunnen je wel helpen in je persoonlijke keuze of je er wel of niet juist aan doet om een stap te wagen naar “de mooiste hondenbaan” die er is.

De eerste bijeenkomst zal op 11 december in Bunnik plaatsvinden, de tweede bijeenkomst op 24 januari in Dordrecht.

De bijeenkomst begint om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur, maaltijd inbegrepen.

Organisatie:
De bijeenkomsten worden verzorgd door de Wethoudersvereniging.
Bijdrage: Voor deelname aan deze bijeenkomst wordt een eigen bijdrage van €25,- (exclusief BTW) gerekend.

Inschrijven:
U kunt zich direct digitaal inschrijven voor deze dag.

Meer informatie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging (jeroenvangool@wethoudersverenging.nl of 070-3738314).

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen