Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Pionieren in Participatielandschap (Kampen)

11 januari 2018

Participatie is niet meer weg te denken in het lokaal bestuur en heeft potentie. Het begint met het stellen van de juiste vragen. Willen we er wat mee? Wat winnen we ermee, en wat missen we als het we het niet doen? Hoe vullen we participatie lokaal in? Wat sluit wel en niet aan op onze lokale situatie? En wie doen er mee?

Het NGB organiseert in 2018, in samenwerking met Berenschot, een aantal regionale bijeenkomsten voor burgemeesters, wethouders én raadsleden om een verdieping aan dit onderwerp te geven. Besproken wordt wat participatie vraagt van bestuurders, ambtenaren en volksvertegenwoordigers, welke dilemma's er zijn en hoe we de binnen- en buitenwereld van het gemeentehuis dichter bij elkaar kunnen brengen. 

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 januari 2018 van 15.00 tot 18.00 in het gemeentehuis van Kampen. Deelname is gratis en is inclusief een lichte (brood)maaltijd. 

Over de begeleiders

Frederik van Dalfsen is organisatieadviseur bij Berenschot. Als adviseur werkt hij vooral voor gemeenteraden en colleges van B&W op tal van vraagstukken over samenwerking (publiek-publiek en publiek-privaat-samenleving). Ook zette hij vanuit Berenschot meerdere leeromgevingen op. Hij schreef in 2017 het boek ‘Pionieren in Participatieland’ en adviseert en spreekt met regelmaat over dit thema. Frederik combineert inhoudelijke kennis met hands-on advies en heeft een energieke stijl van werken.

Marijke Synhaeve is organisatieadviseur bij Berenschot. Ze brengt haar ervaring als communicatieadviseur bij de VNG mee aan tafel en adviseert op het dossier van Jeugdzorg aan ministerie, VNG, gemeenten en zorginstellingen. Daarnaast schreef ze in 2017 het boek 'Pionieren in Participatieland', vanuit nieuwsgierigheid naar het fenomeen participatie. Sindsdien adviseert ze diverse gemeenten op dit thema. Ze is scherp in haar analyse en praktisch in haar feedback. 

Aanmelden

Stuur een e-mail naar info@burgemeesters.nl. Geef daarbij aan naar welke regionale bijeenkomst u wilt gaan. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u verdere informatie. 

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen