Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Publicaties

Raadslid.Nu stelt zich tot doel raadsleden te ondersteunen en gemeenteraden te faciliteren om hun rol en positie in de lokale democratie zo krachtig mogelijk te maken. Eén van de manieren waarop Raadslid.Nu dat doet, is door het uitvoeren van onderzoeken met als doel aanbevelingen en tips voor raadsleden en gemeenteraden te geven.

De afgelopen jaren heeft Raadslid.Nu de volgende rapporten, onderzoeken en projecten uitgevoerd en in gang gezet. Op de website van Raadslid.Nu zijn deze onderwerpen terug te vinden in handzaam geschreven berichten met verwijzingen naar de desbetreffende rapporten en onderzoeken.

Hieronder treft u een totaaloverzicht van de publicaties per jaartal aan:

 1. Afleveringenreeks 'In de ban van regionale samenwerking'
  Een reeks waarbij Raadslid.Nu de raadsleden uit Twente, West-Brabant en Drechtsteden volgt in hun zoektocht naar invloed op regionale samenwerking.
 2. Handreiking Greep op het ongrijpbare
  Een handreiking met nieuwe spelregels voor controle en verantwoording door de gemeenteraad zodat de raad meer grip krijgt op samenwerkende (regionale) vormen van bestuur. 
 3. Nationaal Raadsledenonderzoek 2017
  Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden
 4. Raad en Hulptroepen
  Een onderzoek naar de hulptroepen die de gemeenteraad kunnen ondersteunen in diens controlerende rol. 
 5. Presentatiegids Raadslid.Nu
  De presentatiegids van Raadslid.Nu met daarin tips uit de onderzoeken en rapporten die Raadslid.Nu de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.
 6. Werkdruk van raadsleden
  Onderzoek naar de mate van werkdruk die raadsleden ervaren en mogelijke oplossingen voor deze werkdruk.
 7. Rol en positie van de gemeenteraad
  Onderzoek naar de visie van raadsleden, wethouders en burgemeesters over de rol en positie van raad en raadsleden.
 8. De raad als werkgever van de griffie(r)
  Raadsledenonderzoek over de werkgeversfunctie van de gemeenteraad.
 9. Hoeder van de raad of functie zonder inhoud?
  Een beschouwing op het vicevoorzitterschap van de gemeenteraad. 
 10. Raad in verbinding in de regio 
  Raadsledenonderzoek over de verbinding tussen raadsleden in de regio en de gemeenteraad. 

  Publicaties 2016

 1. Afleveringenreeks 'In de ban van regionale samenwerking'
  Een reeks waarbij Raadslid.Nu de raadsleden uit Twente, West-Brabant en Drechtsteden volgt in hun zoektocht naar invloed op regionale samenwerking.
 2. De gemeenteraad in het social media tijdperk
  Een rapport over het gebruik van Facebook en Twitter door gemeenteraden. 
 3. De rol van de raad bij de Omgevingswet
  Een onderzoeksenquête over de Omgevingswet onder gemeenteraadsleden in Nederland.
 4. Hard naar het college, zacht naar de samenleving
  Een essay over de bestuurlijke rol van de gemeenteraad. 
 5. Het budgetrecht van de raad intact?
  Een rapport over het effect van burgerbegrotingen en wijkbudgetten op het budgetrecht van de raad.  
 6. Kansrijk maar kwetsbaar
  Een onderzoek over burgeraudits als nieuwe vorm van burgerparticipatie. 
 7. Magazine Raadslid.Nu
   Een magazine vol met tips en adviezen aan raadsleden om het raadswerk beter te doen en over het volgen van opleidingen.
 8. Nationaal Raadsledenonderzoek
  Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden. 
 9. Raad als werkgever van de griffier in 8 filmpjes
  Raadsleden vertellen in de filmpjes over hun ervaringen met de rol als werkgever in de eigen gemeente.
 10. Raadsleden in 140 karakters
  Een rapport over social media praktijken van raadsleden aan de hand van Twitterdata. 
 11. Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen
  Een onderzoek naar de effecten van agressie, bedreiging, intimidatie en geweld tegen raadsleden.
 12. Raadslid en Burgerkracht 
  Een rapport over hoe je als raadslid om kan gaan met burgerinitiatieven. 
 13. Raadslid en Open Overheid
  Een rapport over de rol van de raad bij de overgang naar een overheid die alle informatie open en transparant beschikbaar stelt.
 14. Raadswerk is Maatwerk
  Een rapport over hoe raadsleden de burgers het beste kunnen betrokken bij de lokale democratie.
 15. Waarderingsonderzoek onder raadsleden
  Een onderzoek onder raadsleden over Raadslid.Nu 
 16. Zelfstandig Raadsbudget
  Een onderzoek over het zelfstandig raadsbudget. 
 17. Fonds toerusting gemeenteraadsleden
  Een rapport over het oprichten van een fonds ten behoeve van de kennisontwikkeling en toerusting van raadsleden en gemeenteraden. 
 1. Aanzien of Afzien
  Een essay over hoe het aanzien van de gemeenteraad kan worden versterkt. 
 2. Afleveringenreeks 'In de ban van regionale samenwerking'
  Een reeks waarbij Raadslid.Nu de raadsleden uit Twente, West-Brabant en Drechtsteden volgt in hun zoektocht naar invloed op regionale samenwerking.
 3. Calamiteiten in het sociaal domein
  Een rapport over hoe gemeenteraden zich kunnen voorbereiden op mogelijke calamiteiten bij de uitvoering van de nieuwe taken. 
 4. Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur
  Een essay over het vormgeven aan nieuwe controlevormen. 
 5. De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet
  Een onderzoek over hoe de raad de legitimatie voor oplossingen van bestuurlijke crises kan vergroten.
 6. Format verbonden partijen
  Een stappenplan over hoe de raad in twaalf stappen meer greep kan krijgen op verbonden partijen.
 7. Raadsleden en Veiligheid
  Een onderzoek over raadsleden en lokale veiligheid. 
 8. Sturen in dienstbaarheid
  Een essay over een andere rol van de raad na de nieuwe taken in het sociaal domein.
 1. Onderzoek onder raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling
  Een onderzoek over regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen.

1.      

2.     Raad in verbinding in de regio

Raadsledenonderzoek over de verbinding tussen raadsleden in de regio en de gemeenteraad.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen