Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Publicaties

Raadslid.Nu stelt zich tot doel raadsleden te ondersteunen en gemeenteraden te faciliteren om hun rol en positie in de lokale democratie zo krachtig mogelijk te maken. Eén van de manieren waarop Raadslid.Nu dat doet, is door het uitvoeren van onderzoeken met als doel aanbevelingen en tips voor raadsleden en gemeenteraden te geven.

De afgelopen jaren heeft Raadslid.Nu de volgende rapporten, onderzoeken en projecten uitgevoerd en in gang gezet. Op de website van Raadslid.Nu zijn deze onderwerpen terug te vinden in handzaam geschreven berichten met verwijzingen naar de desbetreffende rapporten en onderzoeken.

Hieronder treft u een totaaloverzicht van de publicaties per jaartal aan:

 1. Afleveringenreeks 'In de ban van regionale samenwerking'
  Een reeks waarbij Raadslid.Nu de raadsleden uit Twente, West-Brabant en Drechtsteden volgt in hun zoektocht naar invloed op regionale samenwerking. 
 2. Nationaal Raadsledenonderzoek 2017
  Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden
 3. Raad en Hulptroepen
  Een onderzoek naar de hulptroepen die de gemeenteraad kunnen ondersteunen in diens controlerende rol. 
 1. Afleveringenreeks 'In de ban van regionale samenwerking'
  Een reeks waarbij Raadslid.Nu de raadsleden uit Twente, West-Brabant en Drechtsteden volgt in hun zoektocht naar invloed op regionale samenwerking.
 2. De gemeenteraad in het social media tijdperk
  Een rapport over het gebruik van Facebook en Twitter door gemeenteraden. 
 3. De rol van de raad bij de Omgevingswet
  Een onderzoeksenquête over de Omgevingswet onder gemeenteraadsleden in Nederland.
 4. Hard naar het college, zacht naar de samenleving
  Een essay over de bestuurlijke rol van de gemeenteraad. 
 5. Het budgetrecht van de raad intact?
  Een rapport over het effect van burgerbegrotingen en wijkbudgetten op het budgetrecht van de raad.  
 6. Kansrijk maar kwetsbaar
  Een onderzoek over burgeraudits als nieuwe vorm van burgerparticipatie. 
 7. Magazine Raadslid.Nu
   Een magazine vol met tips en adviezen aan raadsleden om het raadswerk beter te doen en over het volgen van opleidingen.
 8. Nationaal Raadsledenonderzoek
  Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden. 
 9. Raad als werkgever van de griffier in 8 filmpjes
  Raadsleden vertellen in de filmpjes over hun ervaringen met de rol als werkgever in de eigen gemeente.
 10. Raadsleden in 140 karakters
  Een rapport over social media praktijken van raadsleden aan de hand van Twitterdata. 
 11. Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen
  Een onderzoek naar de effecten van agressie, bedreiging, intimidatie en geweld tegen raadsleden.
 12. Raadslid en Burgerkracht 
  Een rapport over hoe je als raadslid om kan gaan met burgerinitiatieven. 
 13. Raadslid en Open Overheid
  Een rapport over de rol van de raad bij de overgang naar een overheid die alle informatie open en transparant beschikbaar stelt.
 14. Raadswerk is Maatwerk
  Een rapport over hoe raadsleden de burgers het beste kunnen betrokken bij de lokale democratie.
 15. Waarderingsonderzoek onder raadsleden
  Een onderzoek onder raadsleden over Raadslid.Nu 
 16. Zelfstandig Raadsbudget
  Een onderzoek over het zelfstandig raadsbudget. 
 1. Aanzien of Afzien
  Een essay over hoe het aanzien van de gemeenteraad kan worden versterkt. 
 2. Afleveringenreeks 'In de ban van regionale samenwerking'
  Een reeks waarbij Raadslid.Nu de raadsleden uit Twente, West-Brabant en Drechtsteden volgt in hun zoektocht naar invloed op regionale samenwerking.
 3. Calamiteiten in het sociaal domein
  Een rapport over hoe gemeenteraden zich kunnen voorbereiden op mogelijke calamiteiten bij de uitvoering van de nieuwe taken. 
 4. Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur
  Een essay over het vormgeven aan nieuwe controlevormen. 
 5. De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet
  Een onderzoek over hoe de raad de legitimatie voor oplossingen van bestuurlijke crises kan vergroten.
 6. Format verbonden partijen
  Een stappenplan over hoe de raad in twaalf stappen meer greep kan krijgen op verbonden partijen.
 7. Raadsleden en Veiligheid
  Een onderzoek over raadsleden en lokale veiligheid. 
 8. Sturen in dienstbaarheid
  Een essay over een andere rol van de raad na de nieuwe taken in het sociaal domein.
 1. Onderzoek onder raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling
  Een onderzoek over regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen