Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Raad Buren doet live verslag via Twitter

BUREN – De gemeenteraad van Buren doet live verslag op het social mediaplatform Twitter van de raadsvergadering. Inwoners en andere volgers kunnen daardoor live volgen hoe de raad debatteert en wat er wordt besloten. Een medewerker van de griffie draagt zorg voor het Twitterverslag van de raadsvergadering. 

Om ervoor te zorgen dat het verslag recht doet aan alle fracties verzorgt alleen de griffie het verslag. Het uitgangspunt is dat de griffie objectief verslag doet en dat deze ervoor waakt dat het niet een te politiek verslag wordt. Een voorbeeld van een Twitterverslag is te bekijken op Twitter via deze link.

Social media past bij de raad
‘’Bij de start van de bestuursperiode 2010 – 2014 heeft de griffie een korte notitie geschreven over de communicatie van de gemeenteraad. Deze notitie is besproken door de fractievoorzitters in april 2010. Voor de raadscommunicatie werd daarin o.a. opgenomen dat de raad profileert zich als hét politieke forum van de gemeente. Daarin past ook het gebruik van sociale media. In het communicatieplan 2014-2018 is hierop voortgeborduurd’’, aldus raadsgriffier Gerard van Droffelaar van de gemeente Buren. 

Een aparte raadswerkgroep raadscommunicatie is door de gemeenteraad ingesteld. Deze werkgroep bewaakt de uitvoering van het raadscommunicatieplan. Deze raadswerkgroep bestaat uit een combinatie van raadsleden en griffiemedewerkers.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 6 februari 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018? 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.   

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen