Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Raad en accountantscontrole (Steenwijk)

1 juni 2017

Steeds vaker klinken er geluiden dat het voor gemeenten moeilijker wordt om een accountant te contracteren die hun jaarrekening controleert. Ook geven de bekende grote kantoren signalen af dat zij zich uit de gemeentemarkt willen terugtrekken. Om een duidelijk beeld te krijgen, heeft de VNG in maart 2017 een enquête uitgezet. De uitkomsten van deze enquête vind je hier.

Een aantal griffiers heeft aangegeven behoefte te hebben om verder te praten met andere gemeenten en/of de VNG over de dreigende situatie de komende jaren geen accountant te kunnen vinden, of dat veel minder makkelijk te kunnen.

Op grond van deze signalen organiseert de VNG drie bijeenkomsten om met griffiers, hoofden financiën en raadsleden nader te spreken over de problematiek en mogelijke oplossingen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 Dinsdag 23 mei, 14.00 - 16.00 uur in Helmond (Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX Helmond)

 Maandag 29 mei, 10.00 – 12.00 uur in Gouda (Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda)

 Donderdag 1 juni, 10.00 – 12.00 uur in Steenwijkerland (Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk)

 

U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden via dit aanmeldformulier.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen