Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Raadsacademie (Waadhoeke)

13 oktober 2017

Kandidaat-raadsleden die meer kennis willen op doen over de veranderende positie van raadsleden, de nieuwe gemeente en burgerparticipatie kunnen zich aanmelden voor de Raadsacademie in Waadhoeke (locatie: Franeker). Door middel van deze Raadsacademie wil Raadslid.Nu een bijdrage leveren aan de ondersteuning, professionalisering en scholing van raadsleden.

De Raadsacademie staat in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. De Raadsacademie in Waadhoeke bestaat uit inleidingen door interessante sprekers, gevolgd door discussie en een wereldcafé. Raadslid.Nu wil kandidaat-raadsleden informeren en voorzien van kennis en deskundigheid om hun raadswerk beter te kunnen uitvoeren. 

Programma Raadsacademie Waadhoeke

Datum:           Vrijdag 13 oktober 2017

Tijdstip:          15:30 –20:30 uur

Locatie:          Oude Academiegebouw, Franeker (Westerpoort, Academiestraat 23-29).

15.30 – 16.00    Inloop met koffie en thee.

16.00 – 16.15    Opening door Raadslid.Nu

16.15 – 17.15    De veranderende positie van raadsleden

Door Hans Engels, hoogleraar decentraal bestuur aan Rijksuniversiteit Groningen en vicefractievoorzitter D66 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Er zijn in de samenleving allerlei ontwikkelingen gaande. Welke zijn dit en wat heeft dit voor gevolgen voor de positie van de gemeenteraad en voor raadsleden?

17.15 – 18.15    De nieuwe gemeente en burgerparticipatie

Door Marije van den Berg van Whiteboxing, adviseert, traint en publiceert over de relatie tussen burger en overheid, en allerlei vormen van participatie en innovatie

Vanuit het begrip ‘overheidsparticipatie’ ontstaat er een partnerschap tussen de gemeente en haar inwoners. Niet alles is meer een initiatief vanuit de overheid, maar de overheid sluit aan bij initiatieven uit de samenleving. De gemeente Waadhoeke heeft veel kleinere en grotere kernen en van oudsher een ‘gemeenschaps-traditie’. Wat helpt de nieuwe gemeenteraad om in de komende tijd aan te sluiten bij of initiatieven te stimuleren van haar inwoners.

Hierna volgt een diner en wereldcafé voor inwoners van de gemeente Waadhoeke. Voor meer informatie hierover, en voor aanmelding, neemt u contact op met de griffie van Waadhoeke, Tinco Lyklema (t.lyklema@franekeradeel.nl). 

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen