Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Raadsacademie (Zeist)

18 november 2017

Deze Raadsacademie zal plaatsvinden in Zeist (Provincie Utrecht) op 18 november 2017. Inschrijven voor raadsleden en kandidaat-raadsleden kan hier.

Voorafgaand aan de Raadsacademie vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Raadslid.Nu plaats.

Raadsacademie Zeist

Programma Raadsacademie Zeist

Datum:           Zaterdag 18 november 2017

Tijdstip:          10.00 – 13.00

Locatie:          Gemeentehuis Zeist, Het Rond 1, Zeist

9.00 – 9.30 Ontvangst

9.30 – 10.00 Algemene Ledenvergadering Raadslid.Nu

10.00 – 11.00 Plenaire inleiding thema werkdruk

Presentatie over omgang met werkdruk door Maarten de Winter

11.00 – 11.15 Pauze

11.15 – 12.30 Workshopronde

Workshop 1:

'Als raadslid omgaan met social media', door Laurens van Voorst, auteur van het boek 'Bijvoorbeeld Hart'

Workshop 2

Hoe ga je als raadslid om met maatschappelijke initatieven? Door Hans Kessens

Workshop 3: Nederlands Jeugd Instituut

Gesprek met het Nederlands Jeugd Instituut over behoeften raadsleden over jeugdzorgbeleid

12.30 – 13.00 Afsluiting met Lunch

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen