Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Raadslid geeft voorkeur aan bezoek met eigen fractie

DEN HAAG – Bijna driekwart van de raadsleden gaat liever met zijn of haar eigen fractie op pad, dan op raadsbezoek. Opvallend is dat er in de realiteit meer contact gelegd wordt met bewoners door bezoeken in raadsverband (24%), dan in fractieverband (18%).

De achterliggende motivatie voor de voorkeur om contact te leggen via een fractiebezoek, wordt door raadsleden omschrijven als “je kunt een partijdiger gesprek voeren”, “vanuit de raad is in de regel puur informatief en meer globaal, door een fractiebezoek kan dieper worden ingegaan op specifieke vragen of knelpunten”. Toch zijn er ook raadsleden die duidelijk aangeven een voorkeur te geven aan een raadsbezoek, omdat daar mee bijvoorbeeld “wordt voorkomen dat de fracties tegen elkaar worden uitgespeeld”.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Hoe halen raadsleden prioriteiten op uit de samenleving?’ door Petra Habets, in samenwerking met Raadslid.Nu. Middels dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe raadsleden hun informatie organiseren en prioriteren om afwegingen te maken.

Sociale media en één-op-één contact

Naast raads- en fractiebezoeken, gelden fysieke één-op-één contacten met inwoners (18%) als een belangrijke vorm van contact leggen. Ook mailen, een raadsspreekuur, en vrijwilligerswerk worden genoemd als manieren van contact.

Meer informatie

Het volledige rapport is hier te vinden.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 6 november 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen