Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Race naar de Raad

27 oktober 2017

Op 27 oktober organiseert ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat de bijeenkomst ''Race naar de Raad'' in de raadzaal van Den Haag. Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar te informeren en te inspireren hoe we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, maar ook daarna inwoners actief kunnen betrekken bij de lokale politiek. Tijdens de ‘Race naar de Raad’ bijeenkomst wil ProDemos de ervaringen van het project Politiek Bewust & Politiek Actief met u delen en ook van u horen hoe we de politieke betrokkenheid kunnen vergroten.

Aanmelden
U kunt zich via onze website aanmelden, via https://www.prodemos.nl/aanmeldformulier/

Programma bijeenkomst ''Race naar de Raad''

15.00 – 15.30     Ontvangst met koffie/thee

15.30 – 15.35     Kort welkom Ilona Eichhorn, dagvoorzitter Debat.NL inclusief impressie film politiek actief

15.35 – 15.50     Interactieve terugblik Politiek Actief in vogelvlucht. Deelnemers panel:

  • Eddy Habben Jansen, directeur ProDemos
  • C.B.F. Kuijpers, Directeur Generaal Bestuur en Wonen
  • Ineke Seuren, raadsgriffier Den Haag

15.50 – 16.00     Presentatie Politiek Bewust & Politiek Actief door Huri Sahin, projectleider ProDemos

16.00 – 16.15     ‘De R-factor. Investeren in de relatie burger-politiek’, door Anton Stapelkamp, burgemeester Kapelle

16.15 – 17.15     Sessies

  • Opkomstbevordering bij gemeenteraadsverkiezingen, Julien van Ostaaijen, ProDemos in samenwerking met griffie Den Haag
  • Inzet van sociale media tijdens campagne gemeenteraadsverkiezingen, Raadslid.Nu
  • Hoe krijg je meer vrouwen in de gemeenteraad?, project Stem op een vrouw

17.15 – 18.30     Hapje en drankje

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen