Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Ruim een kwart van de raadsleden vermoedt integriteitsschendingen bij collega's

DEN HAAG - 17% van de raadsleden in Noord-Holland geeft aan niet-integere collega-raadsleden te kennen. Nog eens 27% van de raadsleden geeft aan een vermoeden te hebben van ‘foute’ raadsleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het Noordhollands Dagblad. 

Voorbeelden van raadsleden die de integriteit schenden zijn het ‘openbaar maken van geheime stukken’, ‘bestuurlijke inmenging in met belanghebbende bij projecten waarover gestemd moet worden’ en ‘vriendjespolitiek’. Integriteitsprotocollen zijn onvoldoende, aldus 55% van de ondervraagde raadsleden. ‘’Mensen die niet integer zijn, laten zich niet leiden door een protocol’’, en ‘’een protocol moet hand in hand gaan met handhaving’’. 

Bespreekbaar maken

Belangrijk is dan ook om integriteit bespreekbaar te maken. ‘wees niet naïef’ en ‘durf elkaar er op aan te spreken’ is een veelgehoord devies. Dat is ook de mening van Gerard Ram, vicevoorzitter van Raadslid.Nu, die in reactie op het artikel van het Noordhollands Dagblad adviseert om als gemeenteraad twee keer per jaar met elkaar in gesprek te gaan over integriteit. ‘’Dat vergt wel een veilige omgeving. De hitte van de strijd in de raad moet je laten rusten. En vraag dan ook aan elkaar hoe je zeker weet dat er geen mensen op de kandidatenlijst staan die er niet thuishoren.’’ Trainingen voor raadsleden horen daar ook bij: ‘’Je moet weten hoe je als raadslid er mee om moet gaan als je als raadslid door iemand ergens voor benaderd wordt.’’  

Klik hier voor het artikel in het Noordhollands Dagblad. 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 8 januari 2018. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.  

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!  

Het Raadsledencongres (20 januari te Den Bosch) geeft (kandidaat-) raadsleden de kans om de kennis en vaardigheden te vergroten zodat er een goed begin kan worden gemaakt aan een nieuwe periode. Inschrijven voor dit congres is gratis, en kan hier.  

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.  

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen