Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Tips en adviezen voor (aankomende) raadsleden

DEN HAAG – Raadslid.Nu blikt terug op een mooi 2017, met daarin vele leerzame bijeenkomsten, mooie publicaties en met name: het ontmoeten, ondersteunen en toerusten van vele raadsleden. Op naar een enerverend 2018 – met de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in het vooruitzicht weer een belangrijk democratisch jaar.

Ronald van Veen

In de ban van regionale samenwerking

Raadsleden hebben grip noch invloed op regionale samenwerking. Dat bleek uit het onderzoek dat Raadslid.Nu hield onder raadsleden: hoe proberen gemeenteraden in de praktijk hun invloed op regionale samenwerking te vergroten? Aan de hand van interviews, een grootschalige enquête en een seminar schreef Raadslid.Nu dit jaar over het thema In de ban van regionale samenwerking.

 

Hulptroepen en ondersteuning van de raad

De belangrijkste hulptroepen voor de raad zijn de eigen politieke partij en de rekenkamer(commissie). Andere middelen zoals cliëntenraden en onderzoeksinstituten zijn extra gewenst om de controlerende taak van de raad beter uit te voeren. Dat bleek uit het onderzoek Raad en Hulptroepen in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, uitgevoerd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

De uitkomsten van dat onderzoek sluiten aan bij het Raadslid.Nu-onderzoek ‘Rol en positie van de gemeenteraad’, waaruit bleek dat om de gemeenteraad effectiever te laten functioneren en zijn positie als hoogste bestuursorgaan waar te maken, meer opleiding en betere ondersteuning nodig is.

Raadsnestor als vicevoorzitter?

Kiest u straks bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad voor het raadslid die het oudste is met de meeste dienstjaren als raadslid tot vicevoorzitter? Of wilt u met elkaar bespreken wat de vicevoorzitter van de raad voor het aanzien en de verbindende rol in aanvulling op de burgemeester kan betekenen? Meer weten, lees dan het onderzoek ‘Hoeder van de raad of functie zonder inhoud?’ over de vicevoorzitter van de raad.

Aanbevelingen en tips van Raad tot Raad

Wilt u nog meer lezen over de onderzoeken die Raadslid.Nu in 2017 en eerdere jaren publiceerde? De Presentatiegids, met daarin een overzicht van alle onderzoeken, maar ook met concrete tips, kunt u hier (pdf) terugvinden.

Meer tips voor en door raadsleden

Nog meer tips van voor en door raadsleden? ‘Tips voor en door raadsleden' biedt een overzicht van alle tips van raadsleden van de week aan nieuwe raadsleden van 2017.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 21 december 2017. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn. 

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar! 

Het Raadsledencongres (20 januari te Den Bosch) geeft (kandidaat-) raadsleden de kans om de kennis en vaardigheden te vergroten zodat er een goed begin kan worden gemaakt aan een nieuwe periode. Inschrijven voor dit congres is gratis, en kan hier. 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen