Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Workshop ondermijning, agressie, intimidatie en integriteit (Breda)

1 september 2017

Ondermijning, agressie, intimidatie en integriteit zijn allemaal onderwerpen waarmee raadsleden in toenemende mate worden geconfronteerd. Hoe om te gaan met ondermijnende activiteiten? Hoe je zelf als raadslid te weer stellen tegen agressie en hoe kun je het beste omgaan met integriteitsvraagstukken?

Om als raadslid je beter bewust te zijn van risico’s en bedreigingen en hoe daarmee om te gaan, organiseert Raadslid.Nu, met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in Breda op 1 september (13:00 - 17:00 uur) een workshop met drie deelsessies over respectievelijk ondermijning, integriteit(sdilemma’s) en agressie & intimidatie. De sessies worden verzorgd door experts van het RIEC en het DJI die kennis en ervaring hebben met ondermijning, agressie & intimidatie en integriteitsdilemma’s. Opgeven kan hier.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen