Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
Raadswerk is Maatwerk
Raadsleden in 140 karakters
Raadsacademie Raadslid.Nu
Dag voor de Raad

Volg Raadslid.nu via:

Agenda

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

01 maart 2017
DEN HAAG – Het budgetrecht van de raad staat onder druk vanwege een beslissing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit stelt Arno Janssen van Papendrechts Algemeen Belang (PAB). Lees verder
01 maart 2017
DEN HAAG – Raadsleden vormen in de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Is dat in de praktijk ook zo en wat is er nodig om de nieuwe raad krachtiger te maken? Raadslid.Nu houdt over deze vragen op vrijdag 17 maart in Delft de Dag voor de Raad.... Lees verder
27 februari 2017
DEN HAAG -  Het kiezen van raadsleden en Kamerleden en het draagvlak voor het kiezen van volksvertegenwoordigers is nog niet zo slecht. Natuurlijk zijn er zorgen dat de representatieve democratie onvoldoende participatief is, maar desondanks is... Lees verder
27 februari 2017
DEN HAAG - De raad dient oog te houden voor hoe inwoners uit de dorpen op de herindeling reageren. Dat advies geeft de rekenkamer aan de raad van Alkmaar. De raad zelf is tevreden over hoe de herindeling tussen stad en dorp is uitgevoerd, maar... Lees verder
21 februari 2017
DEN HAAG – Raadsleden vormen in de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Is dat in de praktijk ook zo en wat is er nodig om de nieuwe raad krachtiger te maken? Raadslid.Nu houdt over deze vragen op vrijdag 17 maart in Delft de Dag voor de Raad.... Lees verder
20 februari 2017
DEN HAAG - Verruiming van het lokaal belastinggebied is een van de belangrijkste speerpunten van de gemeentekoepel Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richting het nieuwe kabinet. De VNG pleit bij de komende verkiezingen voor een versterking... Lees verder
16 februari 2017
DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft stevige kritiek op het plan van minister van Binnenlandse Zaken Plasterk om raadsleden alleen een adviserende positie te geven in de lokale rekenkamer. Lees verder
15 februari 2017
DEN HAAG – Raadsleden vormen in de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Is dat in de praktijk ook zo en wat is er nodig om de nieuwe raad krachtiger te maken? Raadslid.Nu houdt over deze vragen op vrijdag 17 maart in Delft de Dag voor de Raad.... Lees verder
14 februari 2017
DEN HAAG – Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen voortaan aan het begin van elke raadsvergadering hun zegje doen om iets bij de raad onder de aandacht te brengen. Op deze manier hoopt burgemeester Jac Klijs bewoners meer  te kunnen betrekken... Lees verder
13 februari 2017
DEN HAAG – Sociale media worden door raadsleden nog te weinig ingezet voor het agenderen van kwesties of het kritisch volgen van onderwerpen die het gemeentebestuur aangaan. Het Utrechtse D66-raadslid Jony Ferket geeft in de handreiking over lokale... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen