Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

09 oktober 2017
DEN HAAG – Wil je als raadslid of kandidaat-raadslid na de raadsverkiezingen een goede start maken, mag je de extra bijeenkomsten dit najaar niet missen! Op vijf zaterdagen in november en december kun je als raadslid en kandidaat-raadslid jezelf... Lees verder
05 oktober 2017
DEN HAAG – Raadsleden willen het liefste in hun eigen omgeving getraind en gesteund worden om het raadswerk beter te kunnen uitvoeren. Raadslid.Nu heeft daarvoor als werkvorm de Raadsacademie, onder het motto om zo dicht mogelijk bij raadsleden in... Lees verder
05 oktober 2017
ROTTERDAM – Experimenteren door én met bewoners. Dat was het doel voor de gemeente van het experiment Mooi Mooier Middelland in Rotterdam. Hierbij was het voor de raad belangrijk terug te stappen in haar kaderstellende rol, en elkaar ruimte te geven... Lees verder
02 oktober 2017
DEN HAAG – Raadslid.Nu gaat samenwerken met De Argumentenfabriek om raden krachtiger te ondersteunen in hun positie in de gemeente. Voorzitter van Raadslid.Nu Mark den Boer en oprichter van De Argumentenfabriek Kees Kraaijeveld ondertekenden op 27... Lees verder
02 oktober 2017
DEN HAAG – Raadsleden vinden niet alleen dat de griffier en de eigen partij een rol hebben om de werkdruk van het raadswerk te verlagen. Raadsleden vinden dat raadsleden zelf ook keuzes kunnen maken om de ervaren werkdruk van het raadswerk te... Lees verder
29 september 2017
DEN HAAG – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het overleg over de rechtspositie van alle ambtenaren bij de gemeente, inclusief de griffie, blijven voeren met de ambtenarenbonden. Lees verder
28 september 2017
BUNNIK/DEN HAAG – Het percentage vrouwen in de gemeenteraad sinds de verkiezingen van 2014 ligt rond de 28 %. Het percentage vrouwelijke wethouders ligt nog lager: slechts 22 % van de wethouders is vrouw. Erika Spil, wethouder voor de lokale partij... Lees verder
28 september 2017
DEN HAAG – Raadsleden ervaren, vrijwel zonder uitzondering, dat de druk op het uitvoeren van het raadswerk hoog is. Om het raadswerk goed te kunnen uitvoeren, is daarom zelfs een kwart van de raadsleden minder gaan werken in zijn gewone baan. Dit... Lees verder
27 september 2017
DEN HAAG – Acht gemeenten minder telt Nederland per 1 januari 2018. Als gevolg van herindelingen worden twaalf gemeenten en daarmee evenveel gemeenteraden opgeheven en ondergebracht in vier nieuwe. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot; lokaal... Lees verder
21 september 2017
DEN HAAG – Het is niet ondenkbaar dat lokale politieke partijen te maken krijgen met infiltratie van de onderwereld. Nu de overheid ondermijning steeds harder aanpakt, zoeken criminelen wegen om terug te slaan. Die vinden zij via de lokale politiek. Lees verder
Integriteit

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen