Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
Raadswerk is Maatwerk
Raadsleden in 140 karakters
Raadsacademie Raadslid.Nu
Dag voor de Raad

Volg Raadslid.nu via:

Agenda

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

13 februari 2017
DEN HAAG – Eén griffiersprofiel zodat de griffier op voet van gelijkwaardigheid met gemeentesecretaris en burgemeester de belangen van de raad kan dienen. Dat is de basisgedachte van het advies voor het toepassen van 1 griffiersprofiel door de... Lees verder
09 februari 2017
DEN HAAG - Alle raadsleden van Breda hebben van burgemeester Paul Depla het boek ‘’De achterkant van Nederland’’ cadeau gekregen. Alle raadsleden, ook in andere gemeenten, zouden het boek van Jan Tromp en Pieter Tops moeten lezen, vindt burgemeester... Lees verder
09 februari 2017
DEN HAAG – Bijna een kwart van de raadsleden ziet de raad niet als het hoogste politieke orgaan. Dat is opmerkelijk want volgens de wet is de gemeenteraad het hoogste bestuurlijke orgaan in het lokaal bestuur. Dit blijkt uit de reacties van... Lees verder
07 februari 2017
DEN HAAG - Het ontslag van de wethouder is een beslissing van de gemeenteraad. Een beslissing over het moment waarop de wethouder dient te vertrekken hoort niet in de Gemeentewet te worden vastgelegd. Dit vindt Olaf Schuwer, specialist in... Lees verder
06 februari 2017
BUREN – De gemeenteraad van Buren doet live verslag op het social mediaplatform Twitter van de raadsvergadering. Inwoners en andere volgers kunnen daardoor live volgen hoe de raad debatteert en wat er wordt besloten. Een medewerker van de griffie... Lees verder
06 februari 2017
HALDERBERGE/DEN HAAG - Geen samenwerking opleggen, maar liefde voor elkaar laten ontluiken. Volgens VVD-raadslid Thomas Melisse uit Halderberge moeten Rijk en provincies daar meer oog voor krijgen. “Wat mij betreft is het tijd voor een grote... Lees verder
01 februari 2017
AMSTERDAM – De gemeenteraad van Amsterdam is overgestapt op Politiek Portret. Dit is een systeem van Notubiz, kennispartner van Raadslid.Nu, waarbij het individuele stemgedrag van raadsleden te volgen is. Daarnaast is door Politiek Portret ook een... Lees verder
30 januari 2017
ALMELO - Hoe krijgen raadsleden meer invloed op regionale samenwerking nu steeds meer beleid wordt belegd en uitgevoerd in de regio? Tijdens een leernetwerkbijeenkomst in Almelo peilde Raadslid.Nu hoe raadsleden daarin slagen en waar het schuurt.... Lees verder
30 januari 2017
BAARN/DEN HAAG – Drie vrouwelijke raadsleden uit Baarn hebben het initiatief genomen om de lokale politiek minder een mannenaangelegenheid te maken. Zij organiseren, met steun van het presidium uit de raad, drie werkateliers voor vrouwen met... Lees verder
30 januari 2017
KAPELLE – Raadsleden uit de provincie Zeeland hebben afgelopen zaterdag in Kapelle tijdens drie workshops gesproken over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren. Raadslid.Nu wil door de Raadsacademie de rol en positie van de raad e Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen