Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Tips en adviezen voor (aankomende) raadsleden
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

04 juni 2012
Het Jaarcongres van Raadslid.Nu is weer in aantocht! Op zaterdag 22 september 2012 vindt de tweede editie plaats in theater Spant! in Bussum. Met demissionair minister Liesbeth Spies en Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer zijn de... Lees verder
29 mei 2012
De inschrijving voor de Veilige Publieke Taak AWARD 2012 is per 1 juni weer geopend. Werkgevers, koepelorganisaties, bonden en samenwerkingsverbanden met een publieke taak kunnen meedingen. Lees verder
16 mei 2012
Gemeenteraden moeten zich veel krachtiger opstellen bij de selectie van burgemeesterskandidaten ten opzicht van de commissaris van de Koningin. Lees verder
14 mei 2012
Afgelopen november vond het eerste jaarcongres van Raadslid.Nu plaats. Een mooie dag vol interessante sprekers, informatieve workshops en een indrukwekkend kennisplein. Onder de bezoekers die zich voor 1 augustus aangemeld hadden, is een drietal... Lees verder
23 april 2012
Leden van de gemeenteraad of van provinciale staten kunnen in de toekomst geen lid meer zijn van de gemeentelijke of provinciale rekenkamer. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het dubbele lidmaatschap schadelijk voor... Lees verder
29 maart 2012
Wout Barentsen, adviseur Inzicht & Sturingsadvies van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) schreef een artikel naar aanleiding van een Limburgs Raadsledendebat op 14 maart jongstleden in Roermond over 'De Raad voor... Lees verder
29 maart 2012
Necker van Naem maakt op dit moment in opdracht van Raadslid.nu een 'instrument' voor raadsleden om ze te ondersteunen in de werkgeversrol van de griffie(r). Dit instrument moet een handzame vraaggestuurde handreiking zijn voor raden, waarmee ze de... Lees verder
19 maart 2012
Op vrijdag 20 april aanstaande, voorafgaand aan de Nationale Sport Week, vindt in Enschede de eerste editie van de NOC*NSF Sport Conventie plaats. Het thema van de conventie is 'jeugd en sport'. NOC*NSF en de gemeente Enschede nodigen alle... Lees verder
19 maart 2012
Die mogelijkheid werd aangeboden aan drie gelukkige winnaars van de verloting tijdens ons congres op 12 november. Op 4 februari vlogen Maarten van de Boomen, Math Vankan en Ellen Berkens boven de gemeente Asten. Familie en... Lees verder
19 maart 2012
Politiek Archief bevat inmiddels ruim 50.000 uur aan gedigitaliseerde vergaderingen uit de lokale politiek. Audio/video-opnames van de raads- en commissievergaderingen van meer dan 150 gemeenten zijn terug te vinden én te doorzoeken op www.... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen