Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

20 september 2017
DEN HAAG – Jongeren interesseren voor de gemeenteraad om zo wat te doen aan de vergrijzing van de raad. Een Escape Room in de raadszaal, raadsleden die een festival bezoeken en in gesprek gaan met jongeren, of een serie podcastafleveringen die... Lees verder
20 september 2017
DEN HAAG – De bewoners in de rol van de raad, maar binnen de randvoorwaarden van de raad. Op deze manier experimenteert de gemeente Heemstede met een vorm van burgerparticipatie – het Havenlab. “Je boort bewonerskracht aan die anders onbenut blijft... Lees verder
20 september 2017
DEN HAAG – Het raadslidmaatschap verandert. De verantwoordelijkheden groeien, maar de beschikbare middelen groeien niet mee. Hoe zorg je voor effectief en responsief raadslidmaatschap? Met het programma Raad in Beraad van het ministerie van... Lees verder
19 september 2017
DEN HAAG – Voor de tweede keer in tien jaar tijd is in de Troonrede geen aandacht besteed aan lokaal bestuur. Waar de afgelopen jaren de nieuwe rol van de gemeente vaak aan bod kwam, werd daar dit jaar met geen woord over gerept. Dat is in het... Lees verder
18 september 2017
DEN HAAG - Bijna drie jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten verloopt het op veel plekken alles behalve gestroomlijnd. Zo’n driekwart van de gemeenten heeft te maken met wachtlijsten en de helft van de ondervraagde gemeenten... Lees verder
14 september 2017
DEN HAAG – Het presidium in de gemeenteraad van Almere werkt aan een raadscultuur die gekenmerkt wordt door “ruimte geven”: ruimte voor minderheden, ruimte bieden aan fracties om te experimenteren en ruimte op de agenda. Het gevolg: geen... Lees verder
13 september 2017
DEN HAAG – De kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad kan worden versterkt door de financieel toezichthouder uit te nodigen. Dat advies geeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in haar rapport “Financieel toezicht met een... Lees verder
12 september 2017
DEN HAAG – De gemeenteraad van Heerhugowaard wil met een online wedstrijd jongeren betrekken bij de lokale politiek. Dit najaar kunnen alle Heerhugowaardse jongeren in het Vlogfestival hun mening delen over de gemeente. De gemeenteraad wil met dit... Lees verder
07 september 2017
DEN HAAG – Hoe gaat de gemeenteraad om met initiatieven uit de samenleving? Lees verder
07 september 2017
DEN HAAG – Om de gemeenteraad effectiever te laten functioneren en zijn positie als hoogste bestuursorgaan waar te maken, is meer opleiding en betere ondersteuning nodig. Ook dient de raad zich minder te verliezen in details en zouden raadsleden... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen