Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
Raadswerk is Maatwerk
Raadsleden in 140 karakters
Raadsacademie Raadslid.Nu
Dag voor de Raad

Volg Raadslid.nu via:

Agenda

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

30 november 2016
DEN HAAG – Ruim vijfhonderd verordeningen, die een jaar geleden zijn vastgesteld, zijn niet rechtsgeldig bekend gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht. Belastingheffing of het innen van leges op... Lees verder
24 november 2016
DEN HAAG -  Raadsleden zijn steeds meer op zoek hoe ze meer grip kunnen krijgen en invloed kunnen uitoefenen op regionale samenwerking. Zo ook de raadsleden die de regionale samenwerking Hart van Brabant vormen. Zij zijn samen met NotuBiz bezig... Lees verder
24 november 2016
DEN HAAG - Raadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel die tevens aan de nodige veranderingen onderhevig is. Denk hierbij onder meer aan de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van de... Lees verder
24 november 2016
DEN HAAG - Raadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol als zich incidenten voordoen waarbij publieke onrust ontstaat zoals in het sociaal domein, rond immigratie, in het fysieke domein of op andere vlakken met een grote impact in de... Lees verder
23 november 2016
DEN HAAG – Het Groningse raadslid Wieke Paulusma (D66) wordt lid van het bestuur van de VNG. Zij is de enige kandidaat voor de vacante plek in het bestuur. Caspar Rutten (CDA, Breda), Teunis Reedijk (CDA, Utrechtse Heuvelrug) en Tessa van Wijnen (... Lees verder
21 november 2016
DEVENTER – Raadsleden moeten niet samen met burgers de controlerende rol invullen ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders. Controle is echt een rol van de gemeenteraad, omdat deze verantwoordelijk is. Burgers kunnen wel een... Lees verder
21 november 2016
DEVENTER – Raadsleden uit de provincie Overijssel hebben zaterdag 19 november in Deventer tijdens drie workshops gesproken over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren. Lees verder
21 november 2016
DORDRECHT – De Drechtstedendinsdag is de maandelijkse regionale overlegdag van bestuurders en raadsleden uit Dordrecht en de omliggende gemeenten die de Drechtsteden vormen. Als enige gemeenschappelijke regeling in Nederland heeft Drechtsteden een... Lees verder
17 november 2016
DEN HAAG – Twitter en Facebook als nieuwe technologieën gebruiken om zo tijdens de gehele raadsperiode in gesprek te blijven met de inwoners kan de verbindende rol van de gemeenteraad tussen bestuur en inwoners versterken. Dit kan een bijdrage... Lees verder
17 november 2016
VALKENBURG-  De raad van Valkenburg aan de Geul worstelt met een beeldopname en publicatie van de raadsvergadering van 8 november op Facebook door CDA-raadslid Jos Lebouille. Lebouille kreeg hiervoor een motie van afkeuring voor ‘ongeoorloofd... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen