Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Nationaal Raadsledenonderzoek 2017
Raad en Hulptroepen
Handreiking Greep op het ongrijpbare
Ik wil raadslid worden

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

07 mei 2017
DEN HAAG – Voor controle en verantwoording door de gemeenteraad zijn er nieuwe spelregels nodig zodat de raad meer grip krijgt op samenwerkende (regionale) vormen van bestuur. Om de raad hierbij te ondersteunen heeft de Universiteit van Twente in... Lees verder
04 mei 2017
DEN HAAG – Wat zijn de vereisten om het raadswerk met vakmanschap uit te voeren? Deze vraag staat centraal in het deelcongres dat Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers houden tijdens het VNG-Jaarcongres in Goes op 13 juni 2017. Als spreker... Lees verder
01 mei 2017
DEN HAAG – Burgerinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt of sociale basis versterken krijgen in Eindhoven steun van de gemeente. De Eindhovense raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Lees verder
26 april 2017
DEN HAAG – Bespreek als selectiecommissie met nieuwe kandidaat-raadsleden altijd het algemene en politieke verleden van een kandidaat. Vragen over conflicten, mogelijke beschuldigingen van niet-integer gedrag en ervaringen met de media dienen altijd... Lees verder
Integriteit
25 april 2017
DEN  HAAG – Raadsleden moeten evenals wethouders, bereid zijn hun functie op te geven. “Als je sneuvelbereid bent, hoef je niet bang te zijn”, zegt bestuurskundige Paul ’t Hart in een gesprek met het VNG Magazine. Hij betoogt daarin dat... Lees verder
24 april 2017
DEN HAAG – Clientenraden, onderzoeksinstituten, planbureaus en zelfs de raad van commissarissen en adviesbureaus worden door raadsleden extra gewenst als hulptroepen om de controlerende taak van de gemeenteraad uit te voeren. Dat is nodig om de... Lees verder
20 april 2017
DEN HAAG – Om een goed beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s bij kandidaten voor voor de gemeenteraad en als wethouderskandidaat,  kan het nuttig zijn een antecedentenonderzoek te doen. Lees verder
Integriteit
20 april 2017
ZAANSTAD – De gemeente Zaanstad kan voortaan aangifte doen in plaats van een raadslid als deze slachtoffer is geworden van agressie of geweld. Deze optie wordt geboden zodat een hitteschild rondom een raadslid kan worden gevormd. Dit staat in de... Lees verder
19 april 2017
DEN HAAG – De gemeenteraad van Noordoostpolder gaat de raadsvergaderingen anders indelen. Voortaan worden op één avond het vragenhalfuur, drie commissievergaderingen en de raadsvergadering gecombineerd. Zo hoopt de gemeente de besluitvorming te... Lees verder
18 april 2017
DEN HAAG – Gemeenten die het lokaal bestuur willen vernieuwen met een burgerraad of raadsconventies krijgen hiervoor de ruimte. Dit blijkt uit een brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Uit deze brief blijkt ook dat sommige initiatieven... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen