Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

10 juli 2017
DEN HAAG – De zomerperiode is vaak een tijd voor ontspanning, rust en daarmee voor bijlezen zodat je als raadslid in het vervolg van 2017 je raadswerk weer effectief en gericht ter hand kunt nemen. Lees verder
06 juli 2017
DEN HAAG – Om de weerbaarheid van raadsleden en bestuurders (wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden) te vergroten, heeft het ministerie jaarlijks zeshonderdduizend euro beschikbaar. Dit geld moet besteed worden aan het vergroten van... Lees verder
05 juli 2017
(ingezonden mededeling) DEN HAAG – Zelfstandig ambulant werkende jeugdhulpverleners inschakelen, of het splitsen van woningen faciliteren. Het zijn twee voorbeelden waarop kennispartner Transitiepartners in de gemeente Ronde Venen gewerkt hebben aan... Lees verder
05 juli 2017
DEN HAAG – De rol van de gemeenteraad verandert. Na de nieuwe taken voor zorg, jeugd en participatie krijgt de gemeente ook te maken met de nieuwe wettelijke spelregels voor het inrichten van de omgeving van dorp en stad. De gemeenteraad dient meer... Lees verder
04 juli 2017
DEN HAAG – De gemeenteraad moet zich herorienteren op zijn rol door de komst van de Omgevingswet. De gemeenteraad dient daarvoor met alle raadsleden samen vast te stellen wat de doelstellingen van de Omgevingswet zijn en hoe daar het beste invulling... Lees verder
30 juni 2017
DEN HAAG – In verband met uitbreiding van werkzaamheden met het oog op de raadsverkiezingen heeft Raadslid.Nu diverse vacatures. Lees verder
29 juni 2017
DEN HAAG – Staatssecretaris Dekker ziet niets in een extra stimuleringsfonds voor lokale media. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de SP. Zij hadden deze vragen gesteld naar aanleiding van het toenemende aantal gemeenteraden die kampen met... Lees verder
28 juni 2017
DEN HAAG – Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is het niet meer mogelijk voor partijen om lijstverbindingen te vormen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het afschaffen van lijstverbindingen tijdens de raadsverkiezingen van volgend... Lees verder
28 juni 2017
DEN HAAG – Raadsleden van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven-Helmond voelen een grote afstand tot de regionale samenwerking. Voor een groot deel van de raadsleden is het onduidelijk wat ze aan de Metropoolregio hebben. De verstrekte... Lees verder
27 juni 2017
DEN HAAG – Wat heeft raadslid Marceline Schopman als volksvertegenwoordiger geleerd? Hoe ondersteunt griffier Gerard Vrenken de raad tijdens de verkiezingsperiode? Hoe kunnen raadsleden de zichtbaarheid van het raadswerk vergroten? Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen