Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
Raadswerk is Maatwerk
Raadsleden in 140 karakters
Raadsacademie Raadslid.Nu
Dag voor de Raad

Volg Raadslid.nu via:

Agenda

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

16 november 2016
DEN HAAG – De gemeenteraad heeft een belangrijke verantwoordelijke rol bij de transitie en de transformatie in het sociaal domein. Om deze rol als gemeenteraad goed te kunnen vervullen is versterking van de positie van de raad nodig. Minister van... Lees verder
14 november 2016
DEN HAAG – Raadsleden beschouwen Raadslid.Nu als de gesprekspartner bij VNG, ministeries en parlement die opkomt voor de positie en de rol van de raad. Twee derde van de raadsleden vindt het belangrijk dat er invloed wordt uitgeoefend op de VNG.... Lees verder
10 november 2016
DEN HAAG – Inwoners houden de landelijke overheid nog steeds verantwoordelijk voor jeugd- en ouderenzorg, onderwerpen die sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente. Over het algemeen hebben inwoners nauwelijks een... Lees verder
10 november 2016
DEN HAAG - De raad uit de Limburgse gemeente Beesel probeert laagdrempelig contact met zijn inwoners te bevorderen en inwonersinitiatieven te stimuleren en faciliteren maar kan zich in de manier waarop nog verbeteren. Daarvoor is nodig dat de raad... Lees verder
09 november 2016
DEN HAAG – Inwoners zijn over de kwaliteit van lokale diensten en voorzieningen overwegend positief. Het algemene oordeel over de lokale dienstverlening wordt vooral bepaald door de tevredenheid van lokale inwoners met welzijnsvoorzieningen, de... Lees verder
07 november 2016
DEN HAAG – ‘’De raad moet de wet van het begin af aan in de vingers hebben’’, aldus Sjors Slaats, raadslid uit Waalwijk en lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid van de VNG over de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet... Lees verder
03 november 2016
DEN HAAG – Raadsleden en de lokale democratie zijn geen hoofdthema’s in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke politieke partijen. Slechts een deel van de politieke partijen besteedt aandacht aan het verbeteren van de positie van raadsleden. De... Lees verder
02 november 2016
OVERIJSSEL- Één op de drie bestuurders in Overijssel vindt dat het samenspel tussen volksvertegenwoordigers, zowel raads- en Statenleden, bestuur en ambtelijke organisatie nog beter kan worden toegerust op de veranderende rol van de overheid. Vooral... Lees verder
01 november 2016
DEN HAAG – Ontwikkel faciliteiten voor politieke ambtsdragers en raadsleden. Faciliteer ook lokale politieke partijen. Het zijn twee van de zes aanbevelingen die de Raad voor het Openbaar Bestuur doet in “Niet alleen een ambt, ook een ambacht”. Het... Lees verder
31 oktober 2016
Raadsleden die meer kennis willen opdoen over de thema’s sociaal domein, social media, de positie van de raad bij meer democratische aanstellingswijzen van de burgemeester of hoe inwoners te betrekken om het draagvlak te vergroten kunnen zich... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen