Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Bijeenkomsten Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

05 oktober 2017
ROTTERDAM – Experimenteren door én met bewoners. Dat was het doel voor de gemeente van het experiment Mooi Mooier Middelland in Rotterdam. Hierbij was het voor de raad belangrijk terug te stappen in haar kaderstellende rol, en elkaar ruimte te geven... Lees verder
02 oktober 2017
DEN HAAG – Raadslid.Nu gaat samenwerken met De Argumentenfabriek om raden krachtiger te ondersteunen in hun positie in de gemeente. Voorzitter van Raadslid.Nu Mark den Boer en oprichter van De Argumentenfabriek Kees Kraaijeveld ondertekenden op 27... Lees verder
02 oktober 2017
DEN HAAG – Raadsleden vinden niet alleen dat de griffier en de eigen partij een rol hebben om de werkdruk van het raadswerk te verlagen. Raadsleden vinden dat raadsleden zelf ook keuzes kunnen maken om de ervaren werkdruk van het raadswerk te... Lees verder
29 september 2017
DEN HAAG – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het overleg over de rechtspositie van alle ambtenaren bij de gemeente, inclusief de griffie, blijven voeren met de ambtenarenbonden. Lees verder
28 september 2017
BUNNIK/DEN HAAG – Het percentage vrouwen in de gemeenteraad sinds de verkiezingen van 2014 ligt rond de 28 %. Het percentage vrouwelijke wethouders ligt nog lager: slechts 22 % van de wethouders is vrouw. Erika Spil, wethouder voor de lokale partij... Lees verder
28 september 2017
DEN HAAG – Raadsleden ervaren, vrijwel zonder uitzondering, dat de druk op het uitvoeren van het raadswerk hoog is. Om het raadswerk goed te kunnen uitvoeren, is daarom zelfs een kwart van de raadsleden minder gaan werken in zijn gewone baan. Dit... Lees verder
27 september 2017
DEN HAAG – Acht gemeenten minder telt Nederland per 1 januari 2018. Als gevolg van herindelingen worden twaalf gemeenten en daarmee evenveel gemeenteraden opgeheven en ondergebracht in vier nieuwe. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot; lokaal... Lees verder
21 september 2017
DEN HAAG – Het is niet ondenkbaar dat lokale politieke partijen te maken krijgen met infiltratie van de onderwereld. Nu de overheid ondermijning steeds harder aanpakt, zoeken criminelen wegen om terug te slaan. Die vinden zij via de lokale politiek. Lees verder
Integriteit
20 september 2017
DEN HAAG – Jongeren interesseren voor de gemeenteraad om zo wat te doen aan de vergrijzing van de raad. Een Escape Room in de raadszaal, raadsleden die een festival bezoeken en in gesprek gaan met jongeren, of een serie podcastafleveringen die... Lees verder
20 september 2017
DEN HAAG – De bewoners in de rol van de raad, maar binnen de randvoorwaarden van de raad. Op deze manier experimenteert de gemeente Heemstede met een vorm van burgerparticipatie – het Havenlab. “Je boort bewonerskracht aan die anders onbenut blijft... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen