Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Nationaal Raadsledenonderzoek 2017
Raad en Hulptroepen
Handreiking Greep op het ongrijpbare
Ik wil raadslid worden

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

27 maart 2017
DEN HAAG - Voor het opstellen van de kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen zijn afspraken over integriteit van cruciale betekenis. Een selectiecommissie bijvoorbeeld zonder bestuursleden van de partij kan elke vorm van belangenverstrengeling... Lees verder
Integriteit
27 maart 2017
DEN HAAG - Het percentage vrouwen in de gemeenteraad is nog nooit hoger dan 28% geweest, terwijl de bevolking voor meer dan de helft uit vrouwen bestaat. Hoog tijd om daar met de verkiezingen van 21 maart 2018 verandering in te brengen. Prodemos en... Lees verder
27 maart 2017
VELSEN – Raadsleden van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en uit andere delen van het land hebben afgelopen zaterdag op het Forteiland in IJmuiden tijdens vier workshops gesproken over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren.  Lees verder
20 maart 2017
DELFT/DEN HAAG – De gemeenteraad moet stevig verjongd worden, om ervoor te zorgen dat er nieuwe, frisse ideeën blijven bestaan. Lees verder
20 maart 2017
DELFT/DEN HAAG - ‘Trek er als raad op uit om in wijken en dorpen te horen hoe het gaat en laat je niet afleiden door het college’ aldus prof. dr. Klaartje Peters tijdens de Dag voor de Raad. Volgens de Maastrichtse bijzonder hoogleraar moet de... Lees verder
20 maart 2017
DELFT/DEN HAAG – De lokale politiek is als een gesloten dorp. Raadsleden laten zich te graag opsluiten in het gemeentehuis en houden zich teveel bezig met bestuurlijk raadswerk, aldus Dr. Julien van Ostaaijen, universitair docent aan de Universiteit... Lees verder
20 maart 2017
DEN HAAG – Voor ruim een derde deel van de raadsleden kan het raadswerk het beste als fulltime functie worden gedaan. Raadsleden uit de grote gemeenten (met meer dan honderdduizend inwoners) en uit gemeenten met dertig- tot vijftigduizend inwoners... Lees verder
16 maart 2017
DEN HAAG – Iets meer dan de helft van de gemeenteraadsleden beschouwt de raad daadwerkelijk als het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voor 54 procent is de raad daarmee het meest invloedrijk binnen de gemeente. Een derde deel (32 procent) van... Lees verder
15 maart 2017
DEN HAAG – Van het vastleggen van woorden in verslagen tot het inzicht bieden in het stemgedrag van individuele raadsleden. Op deze behoefte van raadsleden en inwoners heeft NotuBiz, kennispartner van Raadslid.Nu, sinds de invoering van het dualisme... Lees verder
13 maart 2017
DEN HAAG - Raadsleden die interesse hebben in lobby- en belangenbehartigingswerk voor raadsleden binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen reageren op één van de vijftien vacatures in het bestuur of in een vaste beleidscommissie.... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen