Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

07 juni 2017
DEN HAAG – Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd in regionale samenwerking. De Drechtraad, als regionale volksvertegenwoordiging in de samenwerking van zes gemeenten in de Regio Drechtsteden, wordt daardoor steeds belangrijker. Verder is... Lees verder
06 juni 2017
DEN HAAG – Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden waar de raad mee geconfronteerd wordt. Samenwerkingen met bijvoorbeeld overheden (provincie of gemeenten) of maatschappelijke organisaties. Lees verder
01 juni 2017
DEN HAAG – De griffiers van alle gemeenten zijn deze week gewaarschuwd om de voorstellen voor het VNG Jaarcongres goed te lezen. De reden: “De belangrijke gevolgen voor de rol van de raad bij het gemeentelijke begrotingsproces”, waarschuwt Renée... Lees verder
01 juni 2017
DEN HAAG – Ruim 250 van de bijna 9.000 raadsleden hebben zich aangemeld voor het VNG Jaarcongres. Lees verder
31 mei 2017
DEN HAAG – Bijna de helft van de raadsleden zegt te weinig tijd te hebben voor het goed uitvoeren van het raadslidmaatschap. Hoge tijds- en werkdruk is een fenomeen waar vrijwel alle raadsleden last van hebben. Voor ruim een derde van de raadsleden... Lees verder
29 mei 2017
DEN  HAAG – De positie van de gemeenteraad verslechtert bij de invoering van de Omgevingswet. ‘De gemeenteraad krijgt minder te zeggen, want de raad krijgt in de nieuwe Omgevingswet alleen een adviesmogelijkheid door de mogelijkheid van het... Lees verder
29 mei 2017
DEN HAAG – Raadsleden die meer willen weten over het thema veiligheid op het gebied van de zorg, kunnen vanaf heden de pagina sociaal domein van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid raadplegen. Het CCV is kennispartner van Raadslid... Lees verder
23 mei 2017
DEN HAAG – Politieke partijen moeten hun kandidaten voor de komende raadsverkiezingen meer buiten de eigen kring zoeken, aldus de Almeerse raadsgriffier Jan Dirk Pruim. Tegelijkertijd waarschuwt Commissaris van de Koning Clemens Cornielje (... Lees verder
22 mei 2017
DEN HAAG - Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zoekt een nieuw bestuurslid. Voor een goede uitvoering van onze taken is een bestuur onontbeerlijk. Door het vertrek van een bestuurslid in juni is er een vacature voor algemeen... Lees verder
22 mei 2017
DEN HAAG - Raadsleden hebben een belangrijke taak in het controleren van de verantwoording over informatieveiligheid. In de resolutie ‘informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen