Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

26 april 2017
DEN HAAG – Bespreek als selectiecommissie met nieuwe kandidaat-raadsleden altijd het algemene en politieke verleden van een kandidaat. Vragen over conflicten, mogelijke beschuldigingen van niet-integer gedrag en ervaringen met de media dienen altijd... Lees verder
Integriteit
25 april 2017
DEN  HAAG – Raadsleden moeten evenals wethouders, bereid zijn hun functie op te geven. “Als je sneuvelbereid bent, hoef je niet bang te zijn”, zegt bestuurskundige Paul ’t Hart in een gesprek met het VNG Magazine. Hij betoogt daarin dat... Lees verder
24 april 2017
DEN HAAG – Clientenraden, onderzoeksinstituten, planbureaus en zelfs de raad van commissarissen en adviesbureaus worden door raadsleden extra gewenst als hulptroepen om de controlerende taak van de gemeenteraad uit te voeren. Dat is nodig om de... Lees verder
20 april 2017
DEN HAAG – Om een goed beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s bij kandidaten voor voor de gemeenteraad en als wethouderskandidaat,  kan het nuttig zijn een antecedentenonderzoek te doen. Lees verder
Integriteit
20 april 2017
ZAANSTAD – De gemeente Zaanstad kan voortaan aangifte doen in plaats van een raadslid als deze slachtoffer is geworden van agressie of geweld. Deze optie wordt geboden zodat een hitteschild rondom een raadslid kan worden gevormd. Dit staat in de... Lees verder
19 april 2017
DEN HAAG – De gemeenteraad van Noordoostpolder gaat de raadsvergaderingen anders indelen. Voortaan worden op één avond het vragenhalfuur, drie commissievergaderingen en de raadsvergadering gecombineerd. Zo hoopt de gemeente de besluitvorming te... Lees verder
18 april 2017
DEN HAAG – Gemeenten die het lokaal bestuur willen vernieuwen met een burgerraad of raadsconventies krijgen hiervoor de ruimte. Dit blijkt uit een brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Uit deze brief blijkt ook dat sommige initiatieven... Lees verder
13 april 2017
DEN HAAG – De gemeenteraad in Amsterdam, Heerhugowaard en Zeist draaien proef met een raadsrapporteur voor de controle op de begroting en verantwoording. Zij doen dit naar het voorbeeld van de Tweede Kamer die werkt met de zogeheten methode-... Lees verder
12 april 2017
DEN HAAG – Het is cruciaal om voldoende inzicht te hebben in mogelijk integriteitsrisico’s bij kandidaat-raadsleden Politieke partijen doen er verstandig om niet alleen te vertrouwen op het cv en algemene informatie van een kandidaat-raadslid maar... Lees verder
Integriteit
10 april 2017
DEN HAAG – De Raad van State is kritisch op de houding van de gemeenteraad. De politieke partijen zouden niet genoeg gericht zijn op gedegen samenwerking, maar vooral bezig zijn met eigen gewin. Dat concludeert de Raad van State in zijn Jaarverslag... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen