Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Nationaal Raadsledenonderzoek 2017
Raad en Hulptroepen
Handreiking Greep op het ongrijpbare
Ik wil raadslid worden

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

27 februari 2017
DEN HAAG - De raad dient oog te houden voor hoe inwoners uit de dorpen op de herindeling reageren. Dat advies geeft de rekenkamer aan de raad van Alkmaar. De raad zelf is tevreden over hoe de herindeling tussen stad en dorp is uitgevoerd, maar... Lees verder
21 februari 2017
DEN HAAG – Raadsleden vormen in de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Is dat in de praktijk ook zo en wat is er nodig om de nieuwe raad krachtiger te maken? Raadslid.Nu houdt over deze vragen op vrijdag 17 maart in Delft de Dag voor de Raad.... Lees verder
20 februari 2017
DEN HAAG - Verruiming van het lokaal belastinggebied is een van de belangrijkste speerpunten van de gemeentekoepel Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) richting het nieuwe kabinet. De VNG pleit bij de komende verkiezingen voor een versterking... Lees verder
16 februari 2017
DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft stevige kritiek op het plan van minister van Binnenlandse Zaken Plasterk om raadsleden alleen een adviserende positie te geven in de lokale rekenkamer. Lees verder
15 februari 2017
DEN HAAG – Raadsleden vormen in de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Is dat in de praktijk ook zo en wat is er nodig om de nieuwe raad krachtiger te maken? Raadslid.Nu houdt over deze vragen op vrijdag 17 maart in Delft de Dag voor de Raad.... Lees verder
14 februari 2017
DEN HAAG – Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen voortaan aan het begin van elke raadsvergadering hun zegje doen om iets bij de raad onder de aandacht te brengen. Op deze manier hoopt burgemeester Jac Klijs bewoners meer  te kunnen betrekken... Lees verder
13 februari 2017
DEN HAAG – Sociale media worden door raadsleden nog te weinig ingezet voor het agenderen van kwesties of het kritisch volgen van onderwerpen die het gemeentebestuur aangaan. Het Utrechtse D66-raadslid Jony Ferket geeft in de handreiking over lokale... Lees verder
13 februari 2017
DEN HAAG – Eén griffiersprofiel zodat de griffier op voet van gelijkwaardigheid met gemeentesecretaris en burgemeester de belangen van de raad kan dienen. Dat is de basisgedachte van het advies voor het toepassen van 1 griffiersprofiel door de... Lees verder
09 februari 2017
DEN HAAG - Alle raadsleden van Breda hebben van burgemeester Paul Depla het boek ‘’De achterkant van Nederland’’ cadeau gekregen. Alle raadsleden, ook in andere gemeenten, zouden het boek van Jan Tromp en Pieter Tops moeten lezen, vindt burgemeester... Lees verder
09 februari 2017
DEN HAAG – Bijna een kwart van de raadsleden ziet de raad niet als het hoogste politieke orgaan. Dat is opmerkelijk want volgens de wet is de gemeenteraad het hoogste bestuurlijke orgaan in het lokaal bestuur. Dit blijkt uit de reacties van... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen