Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Zelfstandig Raadsbudget
Raadswerk is Maatwerk
Raadsleden in 140 karakters
Raadsacademie Raadslid.Nu
Dag voor de Raad

Volg Raadslid.nu via:

Agenda

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

23 september 2016
DEN HAAG – De griffier kan veel meer betekenen voor het profileren van de gemeenteraad in regionale samenwerking en tegenover het college. Zo vindt slechts een derde deel van de griffiers het belangrijk om bijeenkomsten te organiseren van de eigen... Lees verder
22 september 2016
DEN HAAG/ALMELO – De selectie van een wethouder door de gehele gemeenteraad versterkt het democratisch proces. Het zorgt er voor dat de nieuwe wethouder kan rekenen op een breed draagvlak. Ook voorkomt het dat er partijpolitiek wordt bedreven. Dit... Lees verder
22 september 2016
DEN HAAG – Raadsgriffies moeten meer doen aan de communicatie ter ondersteuning van de gemeenteraad. Dit blijkt uit een onderzoek van het netwerk raadscommunicatieadviseurs en de commissie communicatie van de Vereniging van Griffiers. Lees verder
20 september 2016
ZAANDAM/DEN HAAG – Raadsleden die met bedreigingen worden geconfronteerd, krijgen te weinig goed advies en er wordt niet eenduidig op gereageerd. De gemeenteraad van Zaanstad nam een motie aan waarin het  geweld tegen raadsleden collectief... Lees verder
19 september 2016
ASSEN – De eerste Raadsacademie voor raadsleden en kandidaat-raadsleden heeft Raadslid.Nu vrijdag gehouden in Assen. Raadslid.Nu organiseert de regionale Raadsacademie voor permanente opleiding en ondersteuning van raadsleden. ‘’Raadslid.Nu is... Lees verder
19 september 2016
ASSEN -  Een bewonersbedrijf dat een school heeft overgenomen in Emmen, wijkbewoners in Tilburg die aandeelhouder kunnen worden van het buurthuis of inwoners uit Breda die invloed krijgen op de begroting. Het zijn enkele voorbeelden van... Lees verder
15 september 2016
BREDA/DEN HAAG – Raadsleden zijn niet alleen in hun eigen gemeente actief, maar ook in regionale samenwerking. Het Bredase CDA-raadslid Caspar Rutten zet zich gepassioneerd in voor het raadswerk in regionale samenwerking. ‘Wil je een oordeel vellen... Lees verder
15 september 2016
DEN HAAG – Voor raadsleden staan er één vacature open bij het bestuur van de VNG en drie vacatures bij de commissie Raadsleden & Griffiers van de VNG. Dit is het gevolg van het vertrek van drie raadsleden. Lees verder
14 september 2016
DEN HAAG - De raad bepaalt zelf of er meer budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voor raadsleden moet komen. Was het antwoord van Stef Blok, waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), op de vraag van de... Lees verder
14 september 2016
DEN HAAG – De raad kan een actieve bijdrage leveren tijdens incidentenmanagement in het sociaal domein door vooraf scherpe burgeranalyses te maken. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat gemeenten komen tot een strategie op maat waarbij rekening... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen