Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Tips en adviezen voor (aankomende) raadsleden
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Basisopleidingsprogramma voor raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

26 juli 2013
Het stellen van raadsvragen kost geld. In Rotterdam maar liefst 1,3 miljoen euro sinds de verkiezingen van 2010, zo berekende dagblad Metro. Dat is 1.000 euro per vraag, want sinds die tijd zijn 1.271 vragen gesteld. Peter Otten, voorzitter van... Lees verder
25 juli 2013
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) zoekt raadsleden die mee willen kijken en lezen bij een te ontwikkelen filmpje voor raadsleden over de Wet Revitalisering Generiek Toezicht en een rapportage over kinderopvang voor de website... Lees verder
11 juli 2013
De verkleining van de gemeenteraden met circa 10% gaat niet door. De zogenoemde dualiseringscorrectie is van de baan en er wordt niet getornd aan het aantal gemeenteraadsleden. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 9 juli jl. het initiatiefvoorstel... Lees verder
02 juli 2013
De veranderingen die in het sociaal domein op stapel staan, zijn ongekend. Waar gaat het nu eigenlijk om? Welke financiën zijn ermee gemoeid? Hoe kunt u als raadslid sturen en controleren? En op welke manieren kunnen gemeenten samenwerken? Tijdens... Lees verder
15 mei 2013
Gemeenten en provincies mogen binnenkort geen regeling meer hebben voor een ('wachtgeld')uitkering aan aftredende gemeenteraadleden en statenleden. Vanaf 1 juli kunnen er geen nieuwe regelingen meer komen. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen (... Lees verder
15 mei 2013
PRIMO Nederland organiseert twee rondetafelbijeenkomsten.Decentralisaties is het onderwerp waar gemeenteraadsleden zich vaak mee bezig houden op dit moment. Raadslid.NU brengt deze rondetafelbijeenkomsten daarom extra onder de aandacht bij de... Lees verder
06 mei 2013
Minister Plasterk (BZK) heeft geantwoord op de vragen van het Kamerlid Fokke (PvdA) over gemeenten zonder rekenkamer(functie). De vragen en antwoorden kunt u hier vinden. Lees verder
24 april 2013
Bij gemeentebestuurders bestaat de behoefte om meer accent te leggen op de borging van integriteit om zo incidenten te voorkomen en weerbaar te zijn tegen vermeende integriteitskwesties. Het ligt voor de hand dat de lokale rekenkamer hier een rol... Lees verder
Integriteit
08 april 2013
Tijdens het jaarcongres van de VNG organiseren het VNG Raadsledenprogramma, het VNG Programmabureau, het Actieprogramma Lokaal Bestuur en Raadslid.nu op dinsdag 4 juni het deelcongres 'De raad aan het roer: de juiste koers varen in het sociaal... Lees verder
25 maart 2013
Op 20 maart heeft de VNG aan de gemeenteraden en colleges een ledenbrief verzonden over het werkgeverschap van de griffie en arbeidsvoorwaardelijke besluiten. Deze ledenbrief is tot stand gekomen in overleg met de Vereniging voor Raadsleden en de... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen