Deel uw ervaringen met de Vertrouwenslijn
Raadsacademie Raadslid.Nu
Ik wil raadslid worden
Presentatiegids
Werkdruk van raadsleden
Rol en positie van de gemeenteraad

Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

27 februari 2012
Tijdens de vergadering van 14 februari 2012 heeft de Kapelse gemeenteraad Ad Slabbekoorn beëdigd tot nieuw raadslid namens het CDA Kapelle. Voor hem waren ook reeds zijn vader, broer, grootvader en overgrootvader raadslid in de bloesemgemeente. Lees verder
23 februari 2012
Dinsdag 21 februari heeft organisatieadviesbureau Twynstra Gudde het KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek ontvangen uit handen van Monique Jongerius (afdelingshoofd KING). Het bureau was al aspirant-houder van het keurmerk en is nu keurmerkhouder... Lees verder
23 februari 2012
Om agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders tegen te gaan hebben veel gemeenten beveiligingsmaatregelen genomen. Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van de goede beveiligingsmaatregelen, hebben minister Spies van BZK en minister... Lees verder
21 februari 2012
Op verzoek van Raadslid.nu gaat de VNG kijken op welke manier zij haar ledenbrieven begrijpelijker kan maken en beter kan laten aansluiten bij de informatiebehoefte van raadsleden. Raadslid.nu is op zoek naar 10 raadsleden, bij voorkeur met... Lees verder
20 februari 2012
Een ruime meerderheid van de gemeenteraadsleden (66%) staat negatief tegenover het voornemen van het kabinet om het aantal raadsleden te verminderen. Dat blijkt uit een enquête die Raadslid.nu onder haar leden heeft gehouden. Veel raadsleden vrezen... Lees verder
13 februari 2012
De Tweede Kamer houdt vast aan het principe dat ‘wethouders van buiten’ gaan wonen in de gemeente die zij dienen. Om ontheffing te verlenen, moet de gemeenteraad elk jaar opnieuw aan de hand van actuele omstandigheden beoordelen of er sprake is van... Lees verder
06 februari 2012
De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft een verkenning afgerond naar het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Eén van de producten die daaruit is voortgevloeid is een Handreiking geheimhouding. In deze handreiking geeft de... Lees verder
18 januari 2012
Het gemeentelijk duo Midden-Drenthe en De Waard is de winnaar van de Best Gejat Prijs 2011 van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De voorzitter van de jury Marcel Meijs (voorzitter VGS en gemeentesecretaris/algemeen directeur... Lees verder
12 januari 2012
Per 1 januari 2012 heeft het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten overgenomen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Dit meetinstrument biedt gemeenten concrete... Lees verder
15 december 2011
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie hield de openingsrede van het grote jaarcongres van Raadslid.Nu. Hij ging in op de nieuwe politiewet en de rol van de gemeenteraad met betrekking tot de gemeentelijke veiligheidsplannen Tijdens zijn... Lees verder

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen