Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Marike van Doorn (Almelo)

Raadslid van de Week

Naam: Marike van Doorn

Raadslid in de gemeente: Almelo

Raadslid sinds: 1998 ( met een “pauze” van 2006-2010)

Partij: Lokaal Almelo Samen

Hoofdberoep: sinds kort gepensioneerd verpleegkundige

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Als ik er mede voor kan zorgen, dat we met raad, griffie, college en ambtenaren samenwerken voor de stad en de inwoners.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ja, dat beleef ik zo. Dat betekent dat de raad zich niet moet laten voorschrijven door het college,  wat het beste besluit is, maar dat de raad zelfstandig tot een voor de stad goed oordeel moet komen.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?

Op het gebied van de toezichtfunctie, waar raden mee te maken hebben gekregen sinds de wet revitalisering generiek toezicht.

Is het belangrijk voor de gemeente dat de gemeenteraad eensgezind is?

Nee, want juist door verschillend te denken en dit te beargumenteren en naar elkaar te luisteren kunnen de beste besluiten genomen worden.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

Wisselend van 15-20 uur per week.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja.

Hoeveel burgers zijn er in uw gemeente die langdurige zorg nodig hebben?

Dit is geen taak van de gemeente, maar valt onder de wet Langdurige Zorg en dit valt onder de zorgverzekeraars. Deze geven geen informatie over aantallen burgers, die gebruik maken van deze wet. Dit in verband met hun privacy.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders, zo nee, waarom niet?

Ja, en dat geldt ook voor het ambtelijk apparaat. Met elkaar hebben we ons al in 2014 samen voorbereid op de transities, die wel meer werk met zich hebben meegebracht, maar met minder geld dan het Rijk hiervoor had uitgevoerd moeten worden. Het is een grote verantwoordelijkheid, die we samen moeten dragen richting onze kwetsbare inwoners.

Is de verantwoordelijkheid van de raad door de nieuwe taken en budgetten in het sociaal domein sinds 2014 zwaarder geworden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ja, zie mijn antwoord bij de vorige vraag.

Is er iets wat ontbreekt of wat nog nodig is wanneer raadsleden te maken krijgen met bedreigingen en intimidaties?

Ik heb geen idee, want raadslid zijn is een openbare functie en we kunnen ons niet verscholen houden.

Zijn intimidaties/ bedreigingen of geweld voor u een reden om te stoppen met het raadswerk of ziet u juist een extra drive om door te gaan?

Dit zou een reden zijn om door te gaan, want ik laat mij niet intimideren of chanteren.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

Op de samenwerking tussen verschillende partijen, waarbij ik het belangrijk vind, dat we steeds naar de stad en onze inwoners luisteren en kijken.

Bestaat uw gemeente over acht jaar nog?

Ja, dat denk ik wel.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Alledrie zijn met elkaar verbonden: als we geen kaders hebben gesteld, kunnen we niet controleren of het college wel goed beleid heeft gemaakt, en als we niet luisteren naar onze bevolking, kunnen we vaak niet weten welke kaders we moeten stellen.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Nog meer bewustzijn bijbrengen met betrekking tot dualisme en het zonder last in de raad zitten, dat wil zeggen op grond van eigen verantwoordelijkheid raadslid zijn en niet onder fractiediscipline meer willen vallen. Meer opleiden , kwaliteit inbouwen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Luisteren, respect hebben, informatie halen bij de rest van de raad, de griffie, het ambtelijk apparaat. Kritisch zijn op het eigen functioneren en dat van de rest van de raad.

Stelling: ‘ De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Ja, en na afloop samen een drankje (al of niet alcoholisch) drinken.

Stelling: De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Ja, de raad heeft een voorbeeldfunctie.

Stelling: ‘Het hoogste doel van het raadslid is het ten val brengen van de wethouder’

Nee, alhoewel er raadsleden zijn die dit vinden,  en er ook wel eens wethouders zijn die het verdienen.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 8 januari 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!

 

 

 

 

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen